flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 

Порядок здійснення адміністративного судочинства встановлюється Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. Провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року (з наступними змінами та доповненнями)
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ратифікована законом України № 475/97 – ВР від 17 липня 1997 року з наступними змінами.
 3. Кодекс адміністративного судочинства від 06 липня 2005 року, з наступними змінами.
 4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 06.2016№ 1402-VIII, з наступними змінами.
 5. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.
 6. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, з наступними змінами.
 7. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.
 8. Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року, з наступними змінами.
 9. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, з наступними змінами.
 10. Закон України "Про захист персональних даних" від 06.2010 № 2297-VI
 11. Закон України "Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, з наступними змінами.
 12. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII
 13. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами.
 14. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, з наступними змінами.
 15. Правила поведінки працівника суду від 6 лютого 2009 року N 33
 16. Інструкції з діловодства в адміністративних судах України від 17.12.2013 № 174
 17. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) від 20.09.2012 № 108
 18. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду від 15.12.2011 № 168
 19. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання від 07.12.2017 № 1087
 20. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування від 05.08.2016 № 158
 21. Кодекс суддівської етики від 22.02.2013 року. 

 

Постанови Пленуму Верховного Суду

Інформаційні листи Вищого адміністративного суду України