Задати питання
flag Судова влада України

Законодавство

Конституція України: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Кодекс адміністративного судочинства Україниhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Інструкція з діловодства в адміністративних судах України

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0174750-13