flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт - 2013

18 лютого 2014, 11:22

  О Г Л Я Д    Д А Н И Х

про стан здійснення судочинства

Львівським апеляційним адміністративним судом

упродовж 2013 року

 

Підставами даного огляду слугують вимоги п.3 ч.1 ст.27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яким до повноважень апеляційних судів віднесені аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики, а також лист Державної судової адміністрації України № 15-6919/13 від 17.12.2013р.

Огляд даних здійснено з урахуванням Методичних рекомендацій щодо проведення аналітичних досліджень з питань судової статистики окружними та апеляційними адміністративними судами, розроблених Управлінням організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів Державної судової адміністрації України, Методичних рекомендацій «Аналіз судової статистики», рекомендованих до друку Вченою радою Академії суддів України (протокол № 3 від 9 червня 2005 року), а також матеріалів круглого столу з питань аналізу судової статистики, який відбувся 26 лютого 2013 року у Вищому адміністративному суді України в межах виконання заходу А13 «Обговорення в рамках круглого столу питань аналізу статистичних даних» Проекту Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні».

Огляд даних проведено з метою вивчення стану роботи Львівського апеляційного адміністративного суду по здійсненню судочинства упродовж 2013 року.

 

         Огляд даних здійснено на підставі офіційних статистичних даних звіту Львівського апеляційного адміністративного суду про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах за 2012 рік, за 2013 рік форми № 22-а, статистичних даних звіту Львівського апеляційного адміністративного суду про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства за 2012 рік, за 2013 рік форми № 2-а, статистичних даних звіту щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень за 2012 рік, за 2013 рік форми № 4, форми яких затверджені наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006р. № 55, статистичних даних звіту Львівського апеляційного адміністративного суду про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору за 2013 рік форми № 10, форма якого затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 21.12.2012 № 172, а також даних комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду», статистичних даних звітів окружних адміністративних судів Львівського апеляційного адміністративного округу про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства за 2012 рік, за 2013 рік форми № 2-а.

 

Порівняння показників проведено за результатами роботи Львівського апеляційного адміністративного суду за 2012 рік та за 2013 рік. Аналіз загальних показників здійснення судочинства досліджено за весь час діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду.

 

В даному огляді за допомогою таблиць, діаграм та гістограм наглядно відображено показники здійснення судочинства Львівського апеляційного адміністративного суду, порівняльний аналіз показників в розрізі областей, підстав та категорій адміністративних справ.

 

1.     Загальні показники розгляду справ і матеріалів за апеляційними скаргами.

 

Упродовж 2013 року спостерігається тенденція до стрімкого падіння показника надходження апеляційних скарг на розгляд Львівського апеляційного адміністративного суду. Така динаміка наглядно відображена на гістограмі 1.

Гістограма 1

Показники кількості апеляційних скарг, які надійшли та перебували на розгляді, у Львівському апеляційному адміністративному суді

упродовж 2007-2013 років

         З наведених даних видно, що зменшення надходження апеляційних скарг спостерігалось також у 2010 році, коли перегляд в апеляційному порядку рішень, винесених судами першої інстанції у справах щодо спорів фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрцездатним громадянам, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг (далі - справи, пов’язані з соціальними виплатами), здійснювався апеляційними судами областей в порядку цивільного судочинства.

         Поряд з цим, відбувається суттєве зменшення кількості звернень до суду в цій категорії справ.

         Таким чином, упродовж 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 15 987 справ за апеляційними скаргами проти 183 641 справи у аналогічному періоді минулого року, тобто у 11,5 разу менше.

         З урахуванням залишку нерозглянутих в апеляційному порядку справ і матеріалів на початок звітного періоду, на розгляді Львівського апеляційного адміністративного суду перебувало 203 677 справ за апеляційними скаргами, що в 1,6 разу менше, ніж у 2012 році [325 595 справ].[1]

При аналізі показників навантаження як надходження справ за апеляційними скаргами, так і кількості справ, які перебували на розгляді Львівського апеляційного адміністративного суду, доцільно враховувати не лише щомісячне навантаження на одного штатного суддю, а й об’єктивні показники навантаження на одного фактично працюючого суддю.

Як видно з таблиці 1 зазначені показники суттєво відрязняються.

Таблиця 1

 

 

 

Щомісячне навантаження щодо надходження апеляційних скарг та тих, які перебували на розгляді, на суддю Львівського апеляційного адміністративного суду упродовж 2007-2013 років

Період/ навантаження на одного суддю

Надходження апеляційних скарг,       з них

Перебувало апеляційних скарг,         з них

Динаміка навантаження наодного штатного суддю (гр.3-гр.1)

Динаміка навантаження наодногопрацюючого суддю (гр.4-гр.2)

на одного суддю по штату

на одногопрацюючогосуддю

на одного суддю по штату

на одногопрацюючогосуддю

А

1

2

3

4

5

6

2007

9

50

9

50

0

0

2008

19

111

23

137

4

26

2009

112

425

124

472

12

46

2010

57

164

181

526

124

361

2011

228

534

331

777

103

243

2012

274

407

485

722

212

315

2013

24

31

304

394

280

363

               

 

Враховуючи те, що станом на кінець звітного періоду із 61 штатної одиниці, суддівський корпус налічує 47 суддів, у середньому на одного суддю-доповідача припадає у 2013 році – 31 адміністративна справа на місяць, у 2012 році – 407 справ, що надійшли на розгляд. Однак, з урахуванням залишку на початок періоду, навантаження на працюючого суддю значно зростає і складає 394 та 722 справи відповідно (з данихтаблиці 1). За рахунок значного зменшення надходження адміністративних справ, щомісячне навантаження на одного працюючого суддю справ, які перебували на розгляді, зменшилось в 1,8 разу у порівнюваних періодах.

Напрацювання сталої судової практики розгляду окремих категорій справ, збільшення кількості суддів у Львівському апеляційному адміністративному суді, доукомплектування працівників апарату суду, дозволило забезпечити розгляд 75% справ за апеляційними скаргами, що перебували у Львівському апеляційному адміністративному суді упродовж 2013 року. В аналогічному періоді минулого року цей показник становив 42%. З часу функціонування суду цей показник є найвищим. Наглядно це явище відображено на гістограмі 2.

Упродовж 2013 року розглянуто  152 360 справ або 75% загальної кількості справ (203 677), що перебували на розгляді. У аналогічному періоді минулого року такий кількісний показник становив 137 931 справа або 42% (325 595). Таким чином, даний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 10%, що у абсолютному співвідношенні складає 14 429 справ.

Гістограма 2

Показники розгляду справ за апеляційними скаргами

Львівським апеляційним адміністративним судом

упродовж 2007-2013 років

Визначальною тенденцією діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду є невпинне зростання щомісячного навантаження розглянутих адміністративних справ за апеляційними скаргами на одного суддю по штату, про що свідчить гістограма 3.

Так, у звітному періоді одним суддею по штату (з розрахунку 61 судді) розглянуто  227 адміністративних справ в місяць проти 206 (з розрахунку 61 судді) – у 2012 році.

Зростання показника розглянутих справ на одного суддю Львівського апеляційного адміністративного суду зумовлено, насамперед, створенням максимально можливих комфортних умов праці для суддів та працівників апарату суду в умовах систематичного недофінансування, постійний та дієвий контроль зі сторони керівництва суду за процесом здійснення судочинства, підвищенням кваліфікації суддів та працівників апарату суду, швидким налаштуванням комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» (далі – КП «ДСС») після зміни її версій, удосконалення шаблонів процесуальних документів, вироблення спільних правових позицій суддями ЛААС в якості реагування на зміни чинного законодавства та систематичне обговорення проблемних питань щодо його застосування, врахування в роботі інформаційних листів, узагальнень Вищого адміністративного суду України, Верховного суду України, допомога новоприйнятим суддям та працівникам  апарату суду.

 

Гістограма 3

Щомісячне навантаження щодо розгляду справ за апеляційними скаргами на суддю Львівського апеляційного адміністративного суду

упродовж 2007-2013 років

З розглянутих упродовж  2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом 152 360 адміністративних справ:

742 подані апеляційні скарги повернуто або 0,5% загальної кількості розглянутих адміністративних справ;

у 2 172 випадках (1,4%) відмовлено у відкритті апеляційного провадження;

2 апеляційні скарги залишено без розгляду (0,001%);

щодо 149 444 справ (98,1%) закінчено апеляційний розгляд, з яких у 301 справі апеляційне провадження закрито, у92 справах визнано постанови або ухвали судів першої інстанції нечинними та у 149 051 справі здійснено апеляційний перегляд судових рішень.

В аналогічному періоді минулого року Львівським апеляційним адміністративним судом із загальної кількості розглянутих адміністративних справ (137 931):

1 498 поданих апеляційних скарг повернуто або 1,1%;

у 3 082 випадках (2,2%) відмовлено у відкритті провадження;

щодо 133 351 (96,7%) закінчено апеляційний розгляд, з яких у 329 справах апеляційне провадження закрито, у 131справі рішення суду першої інстанції визнано нечинним та у 132 891 справі розглянуто апеляційні скарги по суті.

Структура розглянутих адміністративних справ залишилась практично такою ж, що й у попередньому звітному періоді.

Порівняння кількості розглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом справ упродовж 2012 року та 2013 року за їх структурою відображено на гістограмі 4.

Гістограма 4

Порівняння кількості розглянутих

Львівським апеляційним адміністративним судом справ

упродовж 2012 року та 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відкритті апеляційного провадження відмовлено у переважній більшості випадків внаслідок пропущення строку на апеляційне оскарження; оскарження ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку окремо від постанови суду всупереч ч.2 ст.185 КАС України; внаслідок того, що справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку адміністративного судочинства відповідно до п.1 ч.5 ст.189 КАС України; оскарження в апеляційному порядку постанов у справі про адміністративне правопорушення, що не відповідає положенням ч.2 ст.171-2 КАС України тощо.

Апеляційні скарги здебільшого були повернуті у зв’язку з їх відкликанням апелянтами на підставі ч.2 ст.193 КАС України; через неправильне оформлення апеляційної скарги відповідно до вимог ст. 187 КАС України; по причині несплати (недоплати) судового збору; внаслідок пропущення строку на апеляційне оскарження; для належного оформлення справи судом першої інстанції відповідно до норм ст. 188 КАС України; передано для розгляду у Вінницький апеляційний адміністративний суд.

У зв’язку з наведеним, неврегульованим залишається питання судової практики щодо справ, у яких апеляційні скарги подано з пропущенням строку їх подання. Частиною 2 статті 102 КАС України передбачено, що питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує в порядку письмового провадження чи в судовому засіданні на розсуд суду. Відповідно до статті 189 КАС України суддя-доповідач відмовляє  у відкритті апеляційного провадження, якщо апелянтом на виконання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, не подано заяви про поновлення строку, коли такий пропущено, або вказані у заяві підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними. Внаслідок різного тлумачення зазначених норм КАС України, одними суддями Львівського апеляційного адміністративного суду питання поновлення (продовження) строку розглядається колегіально, інші - ухвалюють рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження одноособово. Крім того, одні судді Львівського апеляційного адміністративного суду на виконання вимог статті 108 КАС України повертають апеляційну скаргу на підставі невиконання апелянтом умов залишення апеляційної скарги без руху у випадку неподання заяви про поновлення строку або неналежного її обґрунтування, а інші – відмовляють у відкритті апеляційного провадження згідно статті 189 КАС України з тих же підстав.

 

Поряд з цим, у розділі 1.1 звіту форми 22-А враховано адміністративні справи, в яких після відкриття провадження апеляційною інстанцією ухвалено рішення:

- про залишення апеляційної скарги без розгляду, оскільки після встановлення в судовому засіданні недоліків апеляційної скарги, залишення її без руху, ці недоліки не усунуті у встановлений судом термін (2 справи, розглянуті в порядку письмового провадження);

- про повернення апеляційної скарги у зв’язку з не усуненням недоліків апеляційної скарги в термін, передбачений ухвалою про залишення апеляційної скарги без руху (8 справ, з яких 4 рішення ухвалені в порядку письмового провадження, 4 – одноособово);

- про передачу справи на розгляд Вінницькому апеляційному адміністративному суду (5 справ, з яких 2 рішення ухвалені у відкритому судовому засіданні, 3 – в порядку письмового провадження);

- про повернення апеляційної скарги у зв’язку з її відкликанням на підставі ч.2 ст.193 КАС України до початку розгляду справи судом апеляційної інстанції (116 рішень ухвалено одноособово, 5 справ розглянуті у відкритому судовому засіданні, 23 справи – у письмовому провадженні).

Таким чином, після набрання чинності Закону України від 08.09.2011 № 3719-УІ «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо врегулювання порядку внесення змін і доповнень до апеляційної чи касаційної скарги та їх відкликання», у Львівському апеляційному адміністративному суді наявна неоднозначна судова практика щодо застосування частин 2, 3 статті 193 КАС України  при розгляді справ у випадку подання заяви (клопотання) про відкликання апеляційної скарги після відкриття апеляційного провадження та призначення справи до апеляційного розгляду: в одних випадках питання прийняття поданої заяви (клопотання) розглядається суддями Львівського апеляційного адміністративного колегіально, в інших - рішення про задоволення поданої заяви (клопотання) приймаються суддею одноособово.

Крім того, неврегульованим залишається питання відображення у звіті форми 22-А розглянутих колегією суддів рішень про залишення апеляційної скарги без розгляду, про повернення апеляційної скарги, про передачу справи на розгляд іншому апеляційному адміністративному суду.

 

Наведене свідчить про необхідність врегулювання судової практики з окреслених питань, роз’яснення судам щодо відображення зазначених рішень у звітності суду з метою уніфікації статистичних даних, внесення відповідних змін у форму звітності.

 

        Із загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційний розгляд (149444 або 73,4% від тих, що перебували на розгляді),  апеляційні скарги задоволено повністю або частково у 71 982 справах або 48,2% справ, у яких закінчено провадження [у 2012 році – відповідно закінчено апеляційний розгляд 133 351 справі або 41% від тих, що перебували на розгляді, задоволено апеляційні скарги у 66 840 справах або 50,1%  справ, у яких закінчено провадження]. У 92 справах (0,1%) закінчено провадження у зв’язку з визнанням постанови або ухвали нечинною [у 2012 році –0,1% або у 131 справі з 133 351 справи, у яких закінчено провадження]. Відносно 301 справи (0,2%) закрито апеляційне провадження [у аналогічному періоді минулого року – 329 або 0,2%]. 

Із загальної кількості розглянутих (152 360) у 2013 році справ 147 000 (96,5%) – це переглянуті в апеляційному порядку скарги на постанови судів першої інстанції, 5 360 (3,5%) – на ухвали судів першої інстанції.

Із загальної кількості розглянутих (137 931) у 2012 році справ 133 477 (96,8%) – це переглянуті в апеляційному порядку скарги на постанови судів першої інстанції, 4 454 (3,2%) – на ухвали судів першої інстанції.

        

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду зменшився  у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 3,7 разу (з 187 664 у 2012 році до 51 317 справ). Таке явище обумовлено як стрімким скороченням надходження справ за апеляційними скаргами до Львівського апеляційного адміністративного суду, так і суттєвим збільшенням відсотка розглянутих справ упродовж 2013 року (з 42% до 75%), та призвело до значного падіння відсотка нерозглянутих справ по відношенню до тих, що перебували на розгляді (з 58% до 25%).

Оскільки серед апеляційних адміністративних скарг, що перебувають на розгляді, значний відсоток складають адміністративні справи зі спорів, пов’язаних із соціальними виплатами (67,3%), а також враховуючи вироблення судової практики щодо вирішення цієї категорії спорів, впровадження шаблонів процесуальних документів в КП «ДСС» у Львівському апеляційному адміністративному суді, такі справи розглядаються значно якісніше та швидше, що сприяє та призведе до скорочення залишків нерозглянутих адміністративних справ у апеляційному порядку.

 

 

         За даними звіту форми 22-А упродовж 2013 року в апеляційній інстанції із застосуванням засобів фіксування судового процесу технічними засобами відповідно до ч.6 ст.12 КАС України розглянуто 6 878 або 4,6% усіх справ, у яких винесено остаточні судові рішення (149 444).

 

         Відповідно до ст. 197 КАС України у порядку письмового провадження апеляційним судом розглянуто 142 566 справ, що становить 95,4% загальної кількості справ, у яких винесено остаточні судові рішення, в той час, як у 2012 році цей показник становив 128 023 справ або 96%.

 

         З метою реагування на виявлені під час розгляду справи порушення законодавства, Львівським апеляційним адміністративним судом у 2013 року постановлено 10 окремих ухвал щодо порушень норм права. У 2012 році цей показник становив 7 окремих ухвал.

         За окремими ухвалами, які ухвалені у 2013 році, надійшло 5 повідомлень про вжиті заходи. У 2012 році надійшло 7 повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами. У Львівському апеляційному адміністративному суді строки реагування на порушення, зазначені в окремих ухвалах, перебувають на постійному контролі. У разі пропуску встановленого ч.1 ст. 166 КАС України терміну повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами, таким суб’єктам владних повноважень надсилається нагадування.

 

2.     Апеляційний перегляд постанов судів першої інстанції.

 

Загалом, в апеляційному порядку розглянуто справ за апеляційними скаргами на постанови адміністративних судіву 2013 році – 147 000 [133 477]  або 74% [42,2%] від кількості усіх справ за апеляційними скаргами на постанови судів першої інстанції, що перебували на розгляді (196 455 [316638]).

Звідси слідує, що кількість переглянутих справ за апеляційними скаргами на постанови адміністративних судів першої інстанції збільшилась порівняно з 2012 роком на 13 523 справ або на 10,1%.

З 144 591 [129 339] справи, у яких закінчено апеляційне провадження за апеляційними скаргами на постановиадміністративних судів, подані апеляційні скарги задоволено у 69 781 [65 088] справі, що у відсотковому відношенні складає 48,3% [50,3%] справ даного різновиду, в яких закінчено апеляційне провадження. Цей показник свідчить про зменшення кількості винесених адміністративними судами постанов, в яких невірно чи неоднозначно застосовано норми матеріального та процесуального права, однак, у звітному періоді скасовано та змінено близько половини переглянутих постанов судів першої інстанції. Значить, необхідно більш інтенсивно та дієво надавати роз’яснення, методичну допомогу судам нижчого рівня, виробити єдину судову практику щодо вирішення окремих категорій адміністративних справ, проводити навчання суддів щодо вирішення тих чи інших різновидів адміністративних спорів.

Апеляційне провадження закрито у 185 [180] справах щодо переглянутих постанов судів першої інстанції або 0,1% [0,1%] від тих, апеляційний розгляд у яких закінчено.

З 144 591 [129 339] справи, у яких закінчено апеляційне провадження за апеляційними скаргами на постановиадміністративних судів, 90 [124] постанов судів першої інстанції визнано нечинними або 0,06% [0,1%].

 

Окремому аналізу підлягають адміністративні справи, у яких постанови судів першої інстанції за наслідками їх перегляду були скасовані апеляційним адміністративним судом (таблиця 2).

 

Загальна кількість таких справ у звітному періоді склала 34 918 [38 517] справ або 24,2% [29,8%]  справ, у яких закінчено апеляційний розгляд щодо постанов судів першої інстанції (144 591 [129 339]).

Наслідками скасування постанов судів першої інстанції є:

◘ закриття провадження у справі – 225 [174] адміністративні справи (0,6% [0,5%] скасованих постанов);

◘ залишення позовної заяви без розгляду – 338 [1235] адміністративних справ (1% [3,2%]);

◘ прийняття нової постанови – 34 355 [37 108]  постанов (98,4% [96,3%]).

 

Ухвалені рішення апеляційною інстанцією із закриттям провадження у справі приймались, в основному, з причин непідвідомчості розглядуваного спору адміністративній юстиції, тобто був наявний спір про право цивільне, спадкове, житлове тощо.

Згідно п.1 ч.1 ст.157 КАС України суд закриває провадження в справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

 

Перелік підстав для скасування судового рішення та ухвалення судом апеляційної інстанції нового рішення визначений ст.202 КАС України.

 

Значну питому частку справ вказаної категорії складають справи, пов’язані з соціальними виплатами. Причиною скасування великої кількості зазначених справ є неправильне застосування судами першої інстанції положень ст. 99 КАС України щодо строку звернення до суду, неврахування при розгляді таких справ рішень Конституційного Суду України та інші порушення судами першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Зростання абсолютного показника задоволення апеляційних скарг у формі постанови зменшує навантаження на суди першої інстанції, та скорочує терміни розгляду справ у судовому порядку.

Для наглядності співвідношення «переглянуті – скасовані постанови» відображено в розрізі областей судів першої інстанції, постанови яких переглянуті апеляційною інстанцією на гістограмі 5.

 

 

 

Гістограма 5

Кількість переглянутих та скасованих постанов судів першої інстанції упродовж 2013 року

 

Найбільший відсоток скасованих постанов по відношенню до переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом у 2013 році, що надійшли з Рівненської (43%), Чернівецької (31,6%) та Хмельницької (31,6%) областей (таблиця 4), найменший відсоток скасованих постанов судів першої інстанції Волинської (17%) та Закарпатської областей (19,2%).

Серед господарських судів регіону найвища якість здійснення правосуддя у господарського суду Чернівецької області та у господарського суду Волинської області, у яких скасовано 9,1% та 13,3% переглянутих постанов відповідно. Питома вага скасованих постанов господарського суду Хмельницької області становить 43,5% або 10 з 23 переглянутих постанов. Це найгірші показники.

До загальних судів регіону з найкращими показниками за кількістю скасованих постанов належать, зокрема, суди першої інстанції, у яких не скасовано жодної постанови, - Гощанський, Острозький районні суди Рівненської області; Волочиський, Чемеровецький, Ярмолинецький районні суди Хмельницької області; Герцаївський, Сторожинецький районні суди Чернівецької області та Садгірський районний суд м. Чернівців; а також суди першої інстанції, в яких найнижчий відсоток скасованих постанов по відношенню до переглянутих, - Золочівський районний (скасовано 38 постанов з 1325 переглянутих або 2,9%) та Трускавецький міський (скасовано 20 з 524 переглянутих або 3,8%) суди Львівської області; Камінь-Каширський районний (скасовано 188 постанов з 5286 переглянутих або 3,6%) суд Волинської області; Тячівський районний (скасовано 273 постанови з 7934 переглянутих або 3,4%) суд Закарпатської області; Підволочиський (скасовано 18 постанов з 579 переглянутих або 3,1%)  районний суд Тернопільської області. 

 

Таблиця 4

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови судів першої інстанції скасовано

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількість скасованих постанов

Питома вага скасованих постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

   

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

   
   

А

1

2

3

4

5

6

7

8

   

ВОЛИНСЬКА

28307

37167

21,9%

25,8%

7195

6331

25,4%

17,0%

   

ЗАКАРПАТСЬКА

14074

19784

10,9%

13,7%

4163

3796

29,6%

19,2%

   

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

27877

36292

21,6%

25,1%

9575

11060

34,3%

30,5%

   

ЛЬВІВСЬКА

16431

18114

12,7%

12,6%

5160

4872

31,4%

26,9%

   

РІВНЕНСЬКА

1951

1289

1,5%

0,9%

1182

554

60,6%

43,0%

   

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

37195

30521

28,8%

21,1%

10090

7940

27,1%

26,0%

   

ХМЕЛЬНИЦЬКА

2688

860

2,1%

0,6%

962

272

35,8%

31,6%

   

ЧЕРНІВЕЦЬКА

506

294

0,4%

0,2%

189

93

37,4%

31,6%

   

ВСЬОГО

129030

144321

100%

100%

38517

34918

29,9%

24,2%

   

 

Серед загальних судів регіону, у яких стан здійснення адміністративного судочинства характеризується найбільш високим рівнем скасованих апеляційним судом постанов, а отже є найбільш близьким до незадовільного, можна виділити:

☼ Галицький районний суд Івано-Франківської області 94,9% або 1522 постанови з 1603;

☼ Рожищенський районний суд Волинської області 90% або 642 постанови з 713;

☼ Березнівський районний суд Рівненської області 97,8% або 44 постанови з 45.

Крім того, скасовано всі переглянуті постанови Новоселицького районного суду Чернівецької області.

 У 2013 році найменше у відсотковому відношенні скасовано постанов Львівського окружного адміністративного суду – 17,1% (486 скасованих з 2841 переглянутих), Волинського окружного адміністративного суду 18% (174 скасовані постанови з 969 переглянутих), Івано-Франківського окружного адміністративного суду 19,8% (скасовано 205 постанов з 1035 переглянутих).

Необхідно відмітити, що поряд із найвищою якістю переглянутих постанов, наявна тенденція до зменшення відсотка скасованих постанов вищезазначених окружних адміністративних судів у порівнюваних періодах, що наглядно демонструють дані таблиці 5. На ці результати мають безпосередній вплив заходи, вжиті Львівським апеляційним адміністративним судом у вигляді проведення нарад з підведення підсумків роботи окружних адміністративних судів за участю визначених суддів апеляційної інстанції, семінарів з участю суддів окружних адміністративних судів щодо формування єдиної практики вирішення адміністративних спорів та обміну досвідом роботи, систематичного надання методичної допомоги з проблемних питань застосування чинного законодавства суддям окружних адміністративних судів, здійснення узагальнення причин скасування та зміни судових рішень окружних адміністративних судів з наступним обговоренням цих причин на нарадах суддів окружних адміністративних судів.

Найбільший відсоток (31,4%) скасованих із переглянутих постанов Чернівецького окружного адміністративного суду (59 скасованих постанов з 156 переглянутих), Тернопільського окружного адміністративного суду – 24,8% (скасовано 193 постанови з 779 переглянутих), 23,5% переглянутих постанов Хмельницького окружного адміністративного суду (127 з 541 переглянутої). При цьому наявна тенденція до зростання показника скасованих постанов у зазначених окружних адміністративних судів.

Таблиця 5

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови окружних адміністративних судів скасовано

 

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількість скасованих постанов

Питома вага скасованих постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

 

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

 
 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ВОЛИНСЬКА

636

969

12,6%

12,6%

129

174

20,3%

18%

 

ЗАКАРПАТСЬКА

494

682

9,8%

8,9%

120

156

24,3%

22,9%

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

612

1035

12,2%

13,5%

134

205

21,9%

19,8%

 

ЛЬВІВСЬКА

1882

2841

37,4%

37%

359

486

19,1%

17,1%

 

РІВНЕНСЬКА

426

653

8,5%

8,5%

87

138

20,4%

21,1%

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

430

779

8,6%

10,1%

91

193

21,2%

24,8%

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА

393

541

7,8%

7%

76

127

19,3%

23,5%

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА

156

188

3,1%

2,4%

46

59

29,5%

31,4%

 

ВСЬОГО

5029

7688

100%

100%

1042

1538

20,7%

20%

 


 

Таблиця 2. Перегляд апеляційним судом постанов судів першої інстанції.

Результати перегляду постанов суду першої інстанції

Усього постановлено остаточних судових рішень щодопостанов суду першої інстанції

Задоволено апеляційну скаргу

Закрито апеляційне провадження

Закінчено провадження у справі у зв'язку із визнанням постанови нечинною

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

Усього

у тому числі

2012 рік

2013 рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

з прийняттям нової постанови

із закриттям провадження у справі

із залишенням позовної заяви без розгляду

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

133477

147000

65088

69781

185

180

124

90

26571

34863

38517

34918

37108

34355

174

225

1235

338

 

                                                                                             
 

Таблиця 3. Перегляд апеляційним судом ухвал судів першої інстанції.

             

Результати перегляду ухвал суду першої інстанції

                                                     

 

 

Усього постановлено остаточних судових рішень щодо ухвал суду першої інстанції

Задоволено апеляційну скаргу

Закрито апеляційне провадження

Закінчено провадження у справі у зв'язку із визнаннямухвалинечинною

Ухвалу суду змінено

Ухвалу суду скасовано

                                                     

Усього

у тому числі

                                                     
                                                                   

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

з прийняттям нової з направленням суду першої інстанції для продовження розгляду справи

з прийняттям нової ухвали

із закриттям провадження у справі

із залишенням позовної заяви без розгляду

                                                     

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

2012рік

2013рік

                                                     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                                     

4454

5360

1752

2201

144

121

7

2

24

29

1728

2172

1607

1867

92

259

14

36

15

10

                                                     
                 


Серед основних підстав для скасування судового рішення та ухвалення апеляційним судом нового (34 355 [37 108] постанов відповідно до ст.202 КАС України або 98,3% [96,3%] усіх скасованих 34 918 [38 517] постанов) були:

 

 неповнота з’ясування судом обставин, що мають значення для справи (п.1 ч.1 ст.202 КАС України) – прийнято 1 049 [1 738] постанов або 3[4,5%] (з 34 918 [38 517] – гр.13-14 таблиці 2).

 

 порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи (п.4 ч.1 ст.202 КАС України) – скасовано 33 271 [35 283] постанов або 95,2[91,6%] (з 34 918 [38 517]).

Порушення норм матеріального права в основному стосується положень законодавства, яким регламентуються публічно-правові відносини, зокрема, податкового, пенсійного, публічної служби та ін. Примітно, що в порівнювальних періодах відбулось зменшення абсолютного показника скасування постанов судів першої інстанції з підстав порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, на 2012 справ.

У зв’язку з порушенням норм матеріального або процесуального права, що привело до неправильного вирішення справи або питання, скасовано всі серед скасованих постанови Шевченківського районного суду м. Чернівців, Вижницького, Кіцманського, Кельменецького, Новоселицького, Сокирянського та Хотинського районних судів Чернівецької області; Нетішинського міського, Кам’янець-Подільського та Славутського міськрайонних, Новоушицького, Віньковецького, Городоцького, Старокостянтинівського, Летичівського та Деражнянського районних судів Хмельницької області; Дубенського міськрайонного, Здолбунівського, Рокитнівського, Корецького, Костопільського та Демидівського районних судів Рівненської області; Трускавецького міського, Турківського районного судів Львівської області;  Заліщицького районного суду Тернопільської області. Найбільший відсоток скасування постанов відповідно до п.4 ч.1 ст. 202 КАС України у Свалявського (99,7% всіх скасованих постанов) та Рахівського (99,3%) районних судів Закарпатської області;  Ковельського міськрайонного (99,2%) та Іваничівського районного (99,5%) судів Волинської області. Найбільшу питому частку скасованих постанов загальних місцевих судів складають справи зі спорів, пов’язаних з соціальними виплатами.

З цієї підстави скасовано всі серед скасованих постанови господарського суду Волинської області, господарського суду Закарпатської області, господарського суду Тернопільської області.

Серед окружних адміністративних судів найбільший відсоток скасування постанов відповідно до п.4 ч.1 ст. 202 КАС України у Рівненського окружного адміністративного суду – 94,9% (131 постанова з 138 скасованих); Хмельницького – 93,7% (119 з 127 скасованих); Івано-Франківського – 93,2% (191 з 205 скасованих) та Волинського – 90,8% (158 з 174 скасованих) окружних адміністративних судів, а загалом у всіх окружних адміністративних судів, постанови яких скасовані Львівським апеляційним адміністративним судом, питома вага скасованих постанов відповідно до п.4 ч.1 ст.202 КАС України становить більше 85%.

  невідповідність висновків суду обставинам справи (п.3 ч.1 ст.202 КАС України) – 30 [85] адміністративних справ або 0,09 % [0,22%] з 34 918 [38 517]. 

  недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими (п.2 ч.1ст.202 КАС України) – 5 [2] адміністративних справ або 0,01 % [0,01%] з 34 918 [38 517].

 Серед підстав для скасування судового рішення із залишенням позовної заяви без розгляду (338 [1235] постанов відповідно до ч.1 ст.203 КАС України або 0,97% [3,21%] усіх скасованих 34 918 [38 517] постанов) були:

 ●  поданням  заяви  особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності – справ або 0% [2 або 0,005%] усіх скасованих постанов.

 ●  поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи – справи або 0,01% усіх скасованих постанов.

 ● у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав – справа або 0,003% [1 або 0,003%] усіх скасованих постанов.

 ● надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви – справи або 0,01% [4 або 0,01%] усіх скасованих постанов.

 ● інші підстави – 329 справ або 0,94% [1228 або 3,19%] усіх скасованих постанов.

Значну питому частку скасованих постанов із залишенням позовної заяви без розгляду є неправильне застосування судами першої інстанції вимог ст. 99 КАС України щодо строку звернення до суду. Наведені дані свідчать про зменшення (на 899 справ або 73,2%) у звітному періоді випадків неправильного застосування судами першої інстанції положень КАС України щодо строку звернення до суду.

 Судове рішення скасовано із закриттям провадження у справі (225 [174] постанов відповідно до ч.1 ст.203 КАС України або 0,64% [0,45%] усіх скасованих 34 918 [38 517] постанов) у зв’язку із:

→ неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного судочинства (п.1 ч.1 ст.157 КАС України) – скасовано 131 постанова або 0,38% [124 або 0,32%] з усіх скасованих постанов.

Кількість скасованих постанов із закриттям провадження у справі на підставі неправильного застосування судами першої інстанції правил предметної підсудності залишилась практично на тому ж рівні, що й у минулорічному періоді. У звітному періоді необхідно звернути увагу лише Львівському окружному адміністративному суду на збільшення скасованих постанов з цієї підстави (з 9 або 2,5% з 359 скасованих цьому суду постанов у 2012 році до 20 або 4,1% з 486 скасованих постанов у 2013 році).

 → відмовою позивача від адміністративного позову (п.2 ч.1 ст.157 КАС України) - 32 справи або 0,09% [9 або 0,02%] усіх скасованих постанов.

 

→ примиренням сторін - справ або 0,02% усіх скасованих постанов.

 

→ наявністю таких, що набрали законної сили, постанови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторонами (п.4 ч.1 ст.157 КАС України) – 13 справ або 0,04% [13 або 0,03%] усіх скасованих постанов.

 

→ у разі смерті особи або оголошення в установленому порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі (п.5 ч.1 ст.157 КАС України) – 43 справи або 0,12% [28 або 0,07%] усіх скасованих постанов.

Упродовж 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом змінено 34 863 [26 571постанови або 24,1%  [20,5%]  постанов, у яких закінчено апеляційний розгляд. Для наглядності співвідношення «переглянуті – змінені постанови» відображено в розрізі областей судів першої інстанції, постанови яких переглянуті апеляційною інстанцією на гістограмі 6.

Гістограма 6

Кількість переглянутих та змінених постанов судів першої інстанції упродовж 2013 року

Причиною зміни судом апеляційної інстанції 99,6% [97,4%] постанов судів першої інстанції є помилкове застосування норм матеріального чи процесуального права відповідно до ч.1 п.1 ст.201 КАС України. Найчисленнішу категорію змінених постанов загальних місцевих судів складають справи зі спорів, пов’язаних з соціальними виплатами.

 Найбільший відсоток змінених постанов по відношенню до переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом у 2013 році, що надійшли з Тернопільської (34,5%), Волинської (24,9%) та Івано-Франківської (25,1%) областей (таблиця 6). Найменший відсоток змінених постанов судів першої інстанції Рівненської (2,6%), Хмельницької (2,7%) та Чернівецької областей (3,1%).

Серед господарських судів регіону змінено лише 1 постанову з 31 переглянутої господарського суду Львівської області або 3,2%, а також 1 постанову з 11 переглянутих господарського суду Івано-Франківської області або 9,1%.

Таблиця 6

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови судів першої інстанції змінено

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількістьзмінених постанов

Питома вагазмінених постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

   

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

   
   

А

1

2

3

4

5

6

7

8

   

ВОЛИНСЬКА

28307

37167

21,9%

25,8%

5955

9243

21,0%

24,9%

   

ЗАКАРПАТСЬКА

14074

19784

10,9%

13,7%

2423

3012

17,2%

15,2%

   

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

27877

36292

21,6%

25,1%

6336

9117

22,7%

25,1%

   

ЛЬВІВСЬКА

16431

18114

12,7%

12,6%

2826

2888

17,2%

15,9%

   

РІВНЕНСЬКА

1951

1289

1,5%

0,9%

56

34

2,9%

2,6%

   

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

37195

30521

28,8%

21,1%

8848

10537

23,8%

34,5%

   

ХМЕЛЬНИЦЬКА

2688

860

2,1%

0,6%

106

23

3,9%

2,7%

   

ЧЕРНІВЕЦЬКА

506

294

0,4%

0,2%

21

9

4,2%

3,1%

   

ВСЬОГО

129030

144321

100%

100%

26571

34863

20,6%

24,2%

   

 У 2013 році найменше у відсотковому відношенні змінено постанов Волинського та Рівненського окружних адміністративних судів  - по 0,8% (8 змінених постанов з 636 переглянутих та 5 змінених постанов з 426 переглянутих відповідно), про що свідчать дані таблиці 7.

Таблиця 7

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови окружних адміністративних судів змінено

 

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількістьзміненихпостанов

Питома вагазмінених постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

 

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

 
 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ВОЛИНСЬКА

636

969

12,6%

12,6%

4

8

0,6%

0,8%

 

ЗАКАРПАТСЬКА

494

682

9,8%

8,9%

4

21

0,8%

3,1%

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

612

1035

12,2%

13,5%

5

11

0,8%

1,1%

 

ЛЬВІВСЬКА

1882

2841

37,4%

37,0%

30

37

1,6%

1,3%

 

РІВНЕНСЬКА

426

653

8,5%

8,5%

1

5

0,2%

0,8%

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

430

779

8,6%

10,1%

2

9

0,5%

1,2%

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА

393

541

7,8%

7,0%

5

11

1,3%

2,0%

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА

156

188

3,10%

2,4%

1

2

0,6%

1,1%

 

ВСЬОГО

5029

7688

100%

100%

52

104

1,0%

1,4%

 

 Найбільший відсоток (3,1%) змінених із переглянутих постанов Закарпатського окружного адміністративного суду (21 змінена постанова з 494 переглянутих), Хмельницького окружного адміністративного суду – 2% (змінено 11 постанов з 393 переглянутих).

Отже, за підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією постанов окружних адміністративних судів у 2013 році найвища якість розгляду справ у Львівського (18,4%) та Волинського (18,8%) окружних адміністративних судів, найнижча – у Чернівецького окружного адміністративного суду (32,4%), Закарпатського окружного адміністративного суду (26%) та Тернопільського окружного адміністративного суду (25,9%).

 Якщо проаналізувати питому вагу переглянутих постанов судів першої інстанції, у яких задоволено апеляційну скаргу повністю або частково (скасованих та змінених), по відношенню до постановлених окружними адміністративними судами першої інстанції Львівського апеляційного адміністративного округу, то найвища частка таких задоволених апеляційних скарг спостерігається у звітному періоді у Волинського та Тернопільського окружних адміністративних судів – по 7,8%. Найкраща якість по зазначеному показнику ухвалених постанов Закарпатського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів – по 6,6%, що відображено в таблиці 8.

Таблиця 8

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови окружних адміністративних судів скасовано та змінено

 

Область

Кількість прийнятих постанов судом І інстанції по формі 2а

Кількість задоволених апеляційних скарг повністю або частково

Якість ухвалених рішень (гр.3-4 до гр.1-2)

 

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

 
 

А

1

2

3

4

5

6

 

ВОЛИНСЬКА

3466

2327

133

182

3,8%

7,8%

 

ЗАКАРПАТСЬКА

2727

2689

124

177

4,5%

6,6%

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

3073

3287

139

216

4,5%

6,6%

 

ЛЬВІВСЬКА

8051

7424

389

523

4,8%

7%

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

3774

2590

93

202

2,5%

7,8%

 

ВСЬОГО

21091

18317

878

1300

4,2%

7,1%

 

 

До загальних судів регіону з найкращими показниками за кількістю змінених постанов належать, зокрема, суди першої інстанції, - Золочівський районний суд Львівської області (змінено 4 постанови з 1325 переглянутих або 0,3%), Нововолинський міський (змінено 7 постанов з 1210 переглянутих або 0,6%), Рожищенський районний (змінено 2 постанови з 713 переглянутих або 0,3%) суди Волинської області; Галицький (змінено 6 постанов з 1603 переглянутих або0,4%), Рожнятівський (змінено 10 постанов з 1192 переглянутих або 0,8%)  районні суди Івано-Франківської області.

Серед загальних судів регіону, у яких стан здійснення адміністративного судочинства характеризується найбільш високим рівнем змінених апеляційним судом постанов, а отже свідчить про численні порушення норм ст. 201 КАС України, можна виділити:

☼ Лановецький районний суд Тернопільської області 63% або 1419 постанови з 2251;

☼ Горохівський районний суд Волинської області 62,9% або 1263 постанови з 2008;

☼ Кельменецький районний суд Чернівецької області 60% або 3 постанови з 5;

☼ Міжгірський районний суд Закарпатської області 58,3% або 1318 постанови з 2260;

☼ Володимир-Волинський міський суд Волинської області 58% або 1635 постанов з 2820;

☼ Трускавецький міський суд Львівської області 56,9% або 298 постанов з 524;

☼ Підгаєцький районний суд Тернопільської області 56,3% або 296 постанови з 526.

 До головних категорій справ, розглянутих у звітному періоді апеляційним адміністративним судом за апеляційними скаргами на постанови судів першої інстанції слід віднести (див. також таблицю 9):

 1) Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян як найчисленніша серед переглянутих категорій складає 136 528 [123 631] або 94,6% [95,8%] усіх переглянутих справ,

з яких постанову суду скасовано – у 32 809  [37 015] справах або 24% [29,9%] від переглянутих цієї категорії справ,

та змінено - у 34 751 [26 497]  справах або 25,5% [21,4%].

Серед справ даної категорії вагоме місце посідають справи:

Щодо соціального захисту дітей війни – 112 631 [108 759] справ або 78% [84,3%] усіх переглянутих справ. Відповідно скасовано – 26 245[30 673] або 23,3% [28,2%] від переглянутих справ даної категорії,

та змінено – у 30 043 [24 782]  справах або 26,7% [22,8%].

Щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 16 018 [5 538] справ або 11,1% [4,3%] усіх переглянутих справ. Відповідно скасовано – 2 689 [2 140] або 16,8% [38,6%] від переглянутих справ даної категорії,

та змінено - у 4  231 [751]  справах або 26,4% [13,6%].

Щодо соціального захисту сімей з дітьми – 393 [1 360] справ або 0,3% [1,1%] усіх переглянутих справ. Відповідно скасовано – 213 [716] або54,2% [52,6%] від переглянутих справ даної категорії,

та змінено - у 21 [75]  справах або 5,3% [5,5%].

Необхідно відзначити суттєве зменшення спорів щодо соціального захисту сімей з дітьми у звітному періоді, що є наслідком врегулювання даного питання на законодавчому рівні та зменшення кількості звернень до суду в цій категорії справ.

Щодо соціального захисту та зайнятості інвалідів – 409 [160] справ або 0,3% [0,1%] усіх переглянутих справ. Відповідно скасовано – 87 [38]або 21,3% [23,8%] від переглянутих справ даної категорії,

та змінено - у 48 [1]  справі або 11,7% [0,6%].

 2) Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів – 138 справ (0,1%) [у 2012 році - 106 справ (0,1%)], з яких постанову суду скасовано у 37 справах (26,8%) [у 2012 році – у 28 справах (26,4%)] та змінено у 2 справах (1,4%) [у 2012 році – у справах (1,9%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи щодо забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів – 0,08% усіх переглянутих постанов судів першої інстанції або 111 справ [у 2012 році – 0,07% або 93справи], з яких в 25 (22,5%) справах [у 2012 році – у 23 (24,7%) справах] скасовано судові рішення та змінено у 2 [1]  справах або 1,8% [1,1%].

 3) Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки – 721 справа (0,5%) [у 2012 році - 689 справ (0,5%)], з яких постанову суду скасовано у 249 справах (34,5%) [у 2012 році – у 283 справах (41,1%)] та змінено у 6 справах (0,8%) [у 2012 році – у 13 справах (1,9%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи щодо дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів – 0,4% усіх переглянутих постанов судів першої інстанції або 546 справ [у 2012 році – 0,4% або 519 справ], з яких в 195 (35,7%) справах [у 2012 році – у 219(42,2%) справах] скасовано судові рішення та змінено у 3 справах (0,5%) [у 2012 році – у 13 справах (2,5%)].

 4) Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки – 713 справ (0,5%) [у 2012 році - 501 справа (0,4%)], з яких постанову суду скасовано у 213 справах (29,9%) [у 2012 році – у 158 справах  (31,5%)] та змінено у 10 справах (1,4%) [у 2012 році – у 4 справах  (0,8%)]. В тому числі справи зі спорів щодо митної справи; зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту – 128 справ (0,09%) [у 2012 році - 92 справи (0,07%)], з яких постанову суду скасовано у 27 справах (21,1%) [у 2012 році – у 21 справі  (22,8%)] та змінено в обох порівнюваних періодах у справі (по 0,8%) [1,1%].

 4) Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування – 812 справ (0,6%) [у 2012 році - 552справи (0,4%)], з яких постанову суду скасовано у 321 справі (39,5%) [у 2012 році – у 205 справах (37,1%)] та змінено у 14 справах (1,7%) [у 2012 році – у справах (1,3%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи щодо землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 0,3% усіх переглянутих постанов судів першої інстанції або 465 справ [у 2012 році – 0,3% або 364 справи], з яких у 201 (43,2%) справах [у 2012 році – у 143 (39,3%) справах] скасовано судові рішення та змінено у 11 справах (2,4%) [у 2012 році – у справах (1,6%)]. 

5) Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог та справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема спорів за участю податкових органів – 3 969 справ (2,8%) [у 2012 році – 2 399справ (1,9%)], з яких постанову суду скасовано у 812 справах (20,5%) [у 2012 році – у 459 справах (19,1%)] та змінено у 39 справах (1%) [у 2012 році – у 25 справах (1%)].

Серед справ даної категорії вагоме місце посідають:

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики щодо адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів – 2 506справ (1,7%) [у 2012 році – 1 458 справ (1,1%)], з яких постанову суду скасовано у 499 справах (19,9%) [у 2012 році – у 267 справах (18,3%)] та змінено у 25 справах (1%) [у 2012 році – у 12 справах (0,8%)]. Справи зі спорів у сфері валютного регулювання і валютного контролю, грошового обігу та розрахунків за участю податкових органів становлять 0,2% (246) переглянутих справ [у 2012 році – 0,2% (305 справ)], з них 73 (29,7%) [у 2012 році – 83 (27,2%)] справи, у яких постанову суду скасовано та змінено у 4 справах (1,6%) [у 2012 році – у 3 справах (1%)].  Справи за зверненнями податкових органів України становлять 0,3% (463) переглянутих справ [у 2012 році – 0,3% (343 справи)], з них 86 (0,06%) [у 2012 році – 49 (0,04%)] справ щодо стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав, а також щодо припинення юридичної особи та 279(0,2%) [у 2012 році – 244 (0,2%)] – щодо стягнення податкової заборгованості.

 6) Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах – 12 справ [у 2012 році - 88справ], з яких не скасовано та не змінено жодної постанови.

 7) Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції – 781 справа (0,54%) [у 2012 році - 454 справи (0,35%)], з яких постанову суду скасовано у 228 справах (29,2%) [у 2012 році – у 131 справі (28,9%)] та змінено у 15 справах (1,9%) [у 2012 році – у 15 справах (3,3%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи щодо прокуратури – 0,03% усіх переглянутих постанов судів першої інстанції або 46 справ [у 2012 році – 0,03% або 42 справи], з яких у 18 (39,1%) справах [у 2012 році – у 16 (38,1%) справах] скасовано судові рішення та не змінено жодної; а також справи щодо виконавчої служби та виконавчого провадження - 714 справ (0,5%) [у 2012 році - 406 справ (0,3%)], з яких постанову суду скасовано у 202 справах (28,3%) [у  2012 році – у 113 справах (27,8%)] та змінено у 15 справах (2,1%) [у 2012 році – у 14 справах (3,4%)].

 8) Справи зі спорів з відносин публічної служби – 566 справ (0,4%) [у  2012 році - 549 справ (0,4%)], з яких постанову суду скасовано у 221справі (39%) [у 2012 році – у 197 справах (35,9%)] та змінено у 25 справах (4,4%) [у  2012 році – у справах (1,3%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи про проходження служби – 0,1% або 214 справ [у 2012 році – 0,1% або 190 справ], з яких у 97 (45,3%) справах [у 2012 році – у 67 (35,3%) справах] скасовано судові рішення та змінено у 8 справах (3,7%) [у 2012 році – у справах (2,1%)]; та справи щодо звільнення з публічної служби – 339 або 0,2% [у 2012 році - 352 або 0,3%] справ, з яких у 117 (34,5%) [у 2012 році – у 129 (36,6%)] справах скасовано прийняті судами першої інстанції постанови та змінено 17 справ (5%) [у 2012 році – у (0,9%)].

Найбільша кількість постанов, залишених без змін у звітному періоді, спостерігається у справах, де залишено без змін всі переглянуті постанови - зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах 12 постанов, зі спорів з приводу обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання – 2 постанови, зі спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу – 4 постанови; попостанові – у справах щодо охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності; акцизного збору, що адмініструється митними органами; ринків страхових послуг; нотаріату; а також у справах зі спорів з приводу електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії – 92,9% (26 справ з 28), у справах зі спорів щодо загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності – 89,4% (160 справ з 179),  у справах зі спорів за участю податкових органів у сфері обмеження здійснення грального бізнесу та становить 88,9% (8 постанов з 9); зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог – 80% (2 801 постанова з 3 516 переглянутих). 

 Характерним для звітного періоду є те, що показник змінених постанов у справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян суттєво зріс у порівнянні з минулорічним звітним періодом (на 8 254 справи або на 23,8%). Примітною також є тенденція коливання маятника переглянутих постанов цієї категорії в сторону перевищення показника змінених постанов над показником скасованих, що відбулась вперше з часу функціонування Львівського апеляційного адміністративного суду. Це свідчить про менш суттєві порушення судами першої інстанції при розгляді справ, пов’язаних із соціальними виплатами. Оскільки зазначена категорія справ є найчисельнішою в структурі переглянутих, необхідна чітка і однозначна правова позиція, стала судова практика, проведення навчань та семінарів для суддів судів усіх рівнів щодо цієї категорії справ.


 

 

Таблиця 9Основні категорії переглянутих адміністративних справ за апеляційними скаргами на постанови судів першої інстанції,

       

наслідки їх перегляду та питома вага.

                             

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Усього переглянуто постанов суду першої інстанції

Питома вага від переглянутих справ

Скасовано постанов

Змінено постанов

     

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

кількість

питома вага від переглянутих даної категорії (підкатегорії) справ (гр.5-6 до гр.1-2)

кількість

питома вага від даної категорії (підкатегорії) справ (гр.9-10 до гр.1-2)

     

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

     

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо

123631

136528

95,8%

94,6%

37015

32809

29,9%

24%

26497

34751

21,4%

25,5%

     
 

соціального захисту дітей війни

108759

112631

84,3%

78%

30673

26245

28,2%

23,3%

24782

30043

22,8%

26,7%

     

у тому числі

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5538

16018

4,3%

11,1%

2140

2689

38,6%

16,8%

751

4231

13,6%

26,4%

     
 

соціального захисту сімей з дітьми

1360

393

1,1%

0,3%

716

213

52,6%

54,2%

75

21

5,5%

5,3%

     
 

соціального захисту та зайнятості інвалідів

160

409

0,1%

0,3%

38

87

23,8%

21,3%

1

48

0,6%

11,7%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів

106

138

0,1%

0,1%

28

37

26,4%

26,8%

2

2

1,9%

1,4%

     

щодо

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

93

111

0,07%

0,08%

23

25

24,7%

22,5%

1

2

1,1%

1,8%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів

689

721

0,5%

0,5%

283

249

41,1%

34,5%

13

6

1,9%

0,8%

     

щодо

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

519

546

0,4%

0,4%

219

195

42,2%

35,7%

13

3

2,5%

0,5%

     

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

501

713

0,4%

0,5%

158

213

31,5%

29,9%

4

10

0,8%

1,4%

     

щодо

митної справи; зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту

92

128

0,07%

0,09%

21

27

22,8%

21,1%

1

1

1,1%

0,8%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів

552

812

0,4%

0,6%

205

321

37,1%

39,5%

7

14

1,3%

1,7%

     

щодо

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин

364

465

0,3%

0,3%

143

201

39,3%

43,2%

6

11

1,6%

2,4%

     

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог та справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема спорів за участю податкових органів

2399

3969

1,9%

2,8%

459

812

19,1%

20,5%

25

39

1%

1%

     

у тому числі

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики щодо адміністрування окремих податків, зборів та обов'язкових платежів

1458

2506

1,1%

1,7%

267

499

18,3%

19,9%

12

25

0,8%

1%

     

Справи зі спорів у сфері валютного регулювання і валютного контролю, грошового обігу та розрахунків за участю податкових органів

305

246

0,2%

0,2%

83

73

27,2%

29,7%

3

4

1%

1,6%

     

Справи за зверненнями податкових органів щодо

343

463

0,3%

0,3%

47

81

13,7%

17,5%

9

3

2,6%

0,6%

     

з них

стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав, а також щодо припинення юридичної особи

49

86

0,04%

0,06%

17

21

34,7%

24,4%

2

0

4,1%

0%

     

стягнення податкової заборгованості

244

279

0,2%

0,2%

25

39

10,2%

14,0%

7

3

2,9%

1,1%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

88

12

0,07%

0,01%

24

0

27,3%

0%

1

0

1,1%

0%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

454

781

0,35%

0,54%

131

228

28,9%

29,2%

15

15

3,3%

1,9%

     

щодо

прокуратури

42

46

0,03%

0,03%

16

18

38,1%

39,1%

1

0

2,4%

0%

     

виконавчої служби та виконавчого провадження

406

714

0,3%

0,5%

113

202

27,8%

28,3%

14

15

3,4%

2,1%

     

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи

549

566

0,4%

0,4%

197

221

35,9%

39%

7

25

1,3%

4,4%

     

щодо

звільнення з публічної служби

352

339

0,3%

0,2%

129

117

36,6%

34,5%

3

17

0,9%

5%

     

проходження служби

190

214

0,1%

0,1%

67

97

35,3%

45,3%

4

8

2,1%

3,7%

     

 

УСЬОГО СПРАВ

129030

144321

100%

100%

38517

34918

 

 

26571

34863

 

 

     
                                         

 


3.     Апеляційний перегляд ухвал суду першої інстанції.

 Щодо справ за апеляційними скаргами на ухвали судів першої інстанції, то таких Львівським апеляційним адміністративним судом розглянуто загалом у звітному періоді 5 360 справ або 74,2%  від усіх справ з апеляційними скаргами на ухвали судів першої інстанції (з 7222), що перебували на розгляді апеляційного суду [у 2012 році – 4 454 справи або 49,7% з 8957] (див. таблицю 3). Примітно, що  у звітному періоді суттєво зріс як абсолютний, так і відносний показник розгляду справ за апеляційними скаргами на ухвали судів першої інстанції з 4454 до 5360 справ, або з49,7% до 74,2% від усіх справ з апеляційними скаргами на ухвали судів першої інстанції, що перебували на розгляді суду апеляційної інстанції.

Закінчено апеляційний розгляд у 4 853 справах на ухвали судів першої інстанції або 3,5% від переглянутих Львівським апеляційним судом (решта – 147 000 або 96,5% - на постанови судів першої інстанції), або 90,5% з 5360 усіх постановлених Львівським апеляційним адміністративним судом рішень у провадженнях, де оскаржуються ухвали судів першої інстанції.

З них апеляційні скарги задоволено повністю або частково у 2 201 справі або 45,4% справ, у яких закінчено апеляційний розгляд на ухвали судів першої інстанції [у 2012 році – у 1 752 справах або 43,7%].

Апеляційне провадження закрито у 121 справі або 2,5% від усіх ухвал, провадження у яких закінчено [у 2012 році – у 144 справах або 3,6%].

Закінчено провадження у справі у зв'язку із визнанням ухвали суду першої інстанції нечинною у 2 справах або 0,04% від усіх ухвал, провадження у яких закінчено [у 2012 році – у 7 справах або 0,2%].

Упродовж 2013 року змінено 29 ухвал адміністративних судів Львівського апеляційного адміністративного округу або 0,5% від переглянутих ухвал (з 5360) [у 2012 році – у 24 справах або 0,5%].

Серед окружних адміністративних судів регіону у звітному періоді змінено по 1 ухвалі, винесеній суддями Закарпатського, Чернівецького окружних адміністративних судів; по 2 ухвали – Волинського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів, а також змінено 6 ухвал Львівського окружного адміністративного суду, в той час як у 2012 році змінено по 1 ухвалі, винесеній суддями Волинського, Закарпатського, Тернопільського та Хмельницького окружних адміністративних судів.

 Структура переглянутих ухвал у 2013 році представлена на діаграмі 1. 

 

Діаграма 1

Структура переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом ухвал судів першої інстанції у 2013 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гістограма 7

Кількість скасованих ухвал судів першої інстанції за видами у 2012 році та у 2013 році

 

Загальна кількість скасованих апеляційним судом ухвал суду першої інстанції, склала у 2013 році – 2 172 справи або 45,9% (з 4730) (за даними таблиці 10) [1728 справ або 44,8%] від усіх переглянутих за апеляційними скаргами на винесені адміністративними судами ухвали (порівняння ухвал за видами, скасованих у 2012 році та у 2013 році (гістограма 7). 

З них скасовано ухвал про відмову у відкритті провадження у справі – 222 з 520 або 42,7% [196 або 45,2%] усіх переглянутих ухвал даного різновиду.

*Ухвал про повернення позовної заяви – 344 з 703 справ або 48,9% [299 або 52,6%].

*Ухвал про закриття провадження в адміністративній справі – 233 з 387 або 60,2% [130 або 45,6%] усіх переглянутих ухвал даного різновиду.

         *Ухвал про залишення позовної заяви без розгляду у 2013 році – 952 з 1974 справ або 48,2% [703 або 43,6%].

         *Інших процесуальних ухвал скасовано – 421 з 1766 або 23,7% [400 або 25,8%] усіх переглянутих ухвал даного різновиду.

Найбільш суттєві показники, пов’язані з апеляційним переглядом ухвал адміністративних судів регіону у звітному періоді відображено втаблиці 10.

Таблиця 10

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де ухвалу суду першої інстанції скасовано

Область

Кількість переглянутих ухвал

Питома вага від усіх переглянутих ухвал регіону

Кількість скасованих ухвал

Питома вага скасованих ухвал (гр.5-6 до гр. 1-2)

     

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

     
     

А

1

2

3

4

5

6

7

8

     

ВОЛИНСЬКА

625

797

16,2%

16,8%

192

229

30,7%

28,7%

     

ЗАКАРПАТСЬКА

539

613

14%

13%

301

395

55,8%

64,4%

     

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

602

875

15,6%

18,5%

277

381

46%

43,5%

     

ЛЬВІВСЬКА

1436

1791

37,2%

37,9%

645

809

44,9%

45,2%

     

РІВНЕНСЬКА

138

135

3,6%

2,9%

73

85

52,9%

63%

     

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

298

383

7,7%

8,1%

135

193

45,3%

50,4%

     

ХМЕЛЬНИЦЬКА

138

70

3,6%

1,5%

52

43

37,7%

61,4%

     

ЧЕРНІВЕЦЬКА

83

61

2,1%

1,3%

52

35

62,7%

57,4%

     

ВСЬОГО

3861

4730

100%

100%

1728

2172

44,8%

45,9%

     

 Найбільша амплітуда співвідношення скасованих до переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом спостерігається щодо ухвал про закриття провадження у справі (60,2% скасованих до переглянутих ухвал даного різновиду) та щодо ухвал про повернення позовної заяви (48,9% скасованих до переглянутих ухвал даного різновиду)  [у 2012 році спостерігалась аналогічна тенденція].

Наведене свідчить про необхідність надання практичної та методичної допомоги адміністративним судам Львівського апеляційного адміністративного округу в частині застосування ст. 108 та ст. 157 КАС України.

 При цьому варто зазначити, що, спостерігається тенденція щодо збільшення відсотка скасованих ухвал по відношенню до переглянутих як в загальному по регіону, так і щодо більшості областей, що вказує на зростання відсотка порушень судами першої інстанції норм процесуального права. Так, у Хмельницькій області вказаний показник збільшився з 37,7% у 2012 році до 61,4% у 2013 році, у Рівненській – з 52,9% до 63%, у Закарпатській – з 55,8% до 64,4%, у Тернопільській – з 45,3% до 50,4%, у Львівській – з 44,9% до 45,2%. На відміну від зазначеного, лише у трьох областях регіону відбулось незначне зменшення даного показника, а саме: у Волинській області - з 30,7% у минулому році до 28,7% у 2013 році, у Івано-Франківській області – з 46% до 43,5%, у Чернівецькій області – з 62,7% до 57,4%.

 Найбільша питома частка скасованих ухвал (100%) у Вижницького, Глибоцького, Кіцманського, Путильського, Хотинського районних судів Чернівецької області; Городоцького, Теофіпольського районних судів Хмельницької області; Бережанського, Бучацького районних судів Тернопільської області; Володимирецького, Демидівського, Корецького, Острозького, Радивилівського, Рівненського, Сарненського районних судів Рівненської області; Горохівського, Рожищенського районних судів Волинської області.

 Найкращі показники (не скасовано жодної з переглянутих ухвал) у Турійського, Шацького районних судів Волинської області; Болехівського міського суду Івано-Франківської області; Дубровицького, Костопільського районних судів Рівненської області; Волочиського районного суду Хмельницької області; Герцаївського, Заставнівського районних судів Чернівецької області.

 Серед господарських судів регіону скасовано всі переглянуті ухвали у господарського суду Закарпатської області. Це найгірші показники.

Найкращі показники у господарського суду Рівненської області, господарського суду Чернівецької області, у яких не скасовано жодної з переглянутих ухвал.

 Найбільш суттєві показники, пов’язані з апеляційним переглядом ухвал окружних адміністративних судів регіону у звітному періоді відображено в таблиці 11.

Серед окружних адміністративних судів регіону  найбільший відсоток скасованих ухвал до переглянутих спостерігається у Закарпатського окружного адміністративного суду (63,4% або 156 ухвал з 246 переглянутих) [58,3% або 105 ухвал з 180 переглянутих], а також у Хмельницького окружного адміністративного суду (62,2% або 23 ухвали з 37 переглянутих)  [44,6% або 29 ухвал з 65 переглянутих] та у Рівненського окружного адміністративного суду (58,4% або 45 ухвал з 77 переглянутих)  [46,2% або 30 ухвал з 65 переглянутих]. Необхідно детально проаналізувати причини скасування ухвал окружних адміністративних судів, оскільки, як свідчать дані таблиці 11, показники скасованих ухвал серед переглянутих у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли з 605 у 2012 році до 872 у звітному періоді або на 30,6% (267 ухвал).

Таблиця 11

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де ухвалу окружного адміністративного суду скасовано

Область

Кількість переглянутих ухвал

Питома вага від усіх переглянутих ухвал регіону

Кількість скасованих ухвал

Питома вага скасованих ухвал (гр.5-6 до гр. 1-2)

     

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

     
     

А

1

2

3

4

5

6

7

8

     

ВОЛИНСЬКА

188

298

13,2%

15,5%

54

79

28,7%

26,5%

     

ЗАКАРПАТСЬКА

180

246

12,6%

12,8%

105

156

58,3%

63,4%

     

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

209

279

14,7%

14,6%

86

128

41,1%

45,9%

     

ЛЬВІВСЬКА

648

817

45,4%

42,6%

270

366

41,7%

44,8%

     

РІВНЕНСЬКА

65

77

4,6%

4,0%

30

45

46,2%

58,4%

     

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

71

127

5,0%

6,6%

31

56

43,7%

44,1%

     

ХМЕЛЬНИЦЬКА

65

37

4,6%

1,9%

29

23

44,6%

62,2%

     

ЧЕРНІВЕЦЬКА

 

36

0,0%

1,9%

 

19

 

52,8%

     

ВСЬОГО

1426

1917

100%

100%

605

872

42,4%

45,5%

     

 

Найкращі показники у Волинського окружного адміністративного суду (26,5% або 79 ухвал з 298 переглянутих) [28,7% або 54 ухвали з 188 переглянутих].

Отже, за підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією ухвал окружних адміністративних судів у 2013 році найвища якість розгляду справ у Волинського окружного адміністративного суду (27,2% [29,3%]), найнижча – у Закарпатського окружного адміністративного суду (63,8% [58,9%]). При цьому необхідно зазначити, що зберігається тенденція щодо покращення зазначених показників у Волинського окружного адміністративного суду, та погіршення - у Закарпатського окружного адміністративного суду.

 Якщо проаналізувати питому вагу переглянутих ухвал судів першої інстанції, у яких задоволено апеляційну скаргу повністю або частково (скасованих та змінених), по відношенню до ухвалених окружними адміністративними судами першої інстанції Львівського апеляційного адміністративного округу, то найвища частка таких задоволених апеляційних скарг спостерігається у звітному періоді у Івано-Франківського (15,7%), Львівського (13,2%) та Тернопільського (13,1%) окружних адміністративних судів. Найкраща якість по зазначеному показнику прийнятих ухвал Закарпатського (7,3%) та Тернопільського (7,8%) окружних адміністративних судів. Це відображено в таблиці 12.

Таблиця 12

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де ухвали окружних адміністративних судів скасовано та змінено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

Кількістьприйнятих ухвал судом І інстанції по формі 2а

Кількість задоволених апеляційних скарг повністю або частково

Якість ухвалених рішень (гр.3-4 до гр.1-2)

 

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

 
 

А

1

2

3

4

5

6

 

ВОЛИНСЬКА

901

616

55

81

6,1%

13,1%

 

ЗАКАРПАТСЬКА

1611

2139

106

157

6,6%

7,3%

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

965

826

86

130

8,9%

15,7%

 

ЛЬВІВСЬКА

3450

2827

270

372

7,8%

13,2%

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

783

717

32

56

4,1%

7,8%

 

ВСЬОГО

7710

7125

549

796

7,1%

11,2%

 

 Із загальної кількості скасованих апеляційним судом ухвал суду першої інстанції (див.таблицю 3), результати перегляду виглядають наступним чином:

 √ з постановленням нової ухвали з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи – у 2013 році – 1 867ухвал або 86% усіх скасованих ухвал [1607 або 93%].

 √ з постановленням нової ухвали - у 2013 році – 259 або 11,9% усіх скасованих ухвал [92 або 5,3%].   

Питому частку даної категорії справ складають справи за апеляційними скаргами на ухвали адміністративних судів про вжиття або скасування заходів забезпечення позову, роз’яснення судового рішення, окремі ухвали.

          √ із закриттям провадження у справі – 36 або 1,7% від усіх скасованих ухвал [14 або 0,8%].

    √ із залишенням позовної заяви без розгляду – 10 або 0,5% від усіх скасованих ухвал [15 або 0,9%].

 Аналізуючи результати перегляду апеляційним судом ухвал суду першої інстанції, слід відзначити, що упродовж 2013 року зросла питома частка скасованих ухвал із постановленням нової ухвали, що свідчить про необхідність проведення навчань та семінарів з суддями судів першої інстанції щодо постановлення некінцевих ухвал суду першої інстанції. Також, зросла питома частка скасованих ухвал судів першої інстанції із закриттям провадження у справі, що обумовлює актуальність аналізу підстав такого скасування та вжиття заходів щодо виправлення зазначених недоліків.

 4.     Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 Упродовж  2013 року на розгляд до апеляційного адміністративного суду надійшло 49 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (далі – заяви) [117], що в 2,4 разу менше, ніж у минулорічному звітному періоді.

У звітному періоді закінчено провадженням 50 справ, відмовлено у відкритті провадження по 5 заявам, 1 заяву залишено без розгляду та 6заяв повернуто заявникам, що у сукупності становить 72,9% загальної кількості заяв, які перебували на розгляді [61 заяву розглянуто, у 8 заявах відмовлено у відкритті провадження та 34 заяви повернуто заявнику – всього 73,6% заяв, що перебували на розгляді].

Залишок заяв на кінець 2013 року становить 23 заяви або 27,1% загальної кількості заяв, що перебували на розгляді  [37 заяв або 26,4% заяв, що перебували на розгляді]. Підсумки звітного періоду відображають тенденцію до скорочення кількості залишків нерозглянутих заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Підставами оскарження рішень були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду – у 48 випадках або 98% загальної кількості заяв, які надійшли на розгляд. У 1 заяві або 2% заяв, що надійшли на розгляд, підставою для оскарження рішень відповідно до ст. 245 КАС України було скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути.

У результаті розгляду справ - у 37 справах або 43,5% тих, що перебували на розгляді, заяву залишено без задоволення [54 справи або 38,6% заяв, що перебували на розгляді] та задоволено або 7,1% заяв, що перебували на розгляді [5 заяв або 3,6% заяв, що перебували на розгляді] із постановленням 3 постанов та ухваленням ухвал [винесено 5 постанов].

 5.Розгляд позовних заяв.

 У 2013 році до Львівського апеляційного адміністративного суду як до суду першої інстанції надійшло 2 позовні заяви, з яких 1 позовна заява внаслідок порушення правил інстанційної підсудності на підставі п.2 ст.20 КАС України повернута заявнику, та 1 позовна заява внаслідок її відкликання позивачем відповідно до п.5 ч.1 ст.155 КАС України залишена без розгляду.

Станом на кінець звітного періоду залишків нерозглянутих справ та матеріалів позовного провадження не перебуває.

 6.     Видача виконавчих документів щодо звернення до виконання рішень суду у частині майнових стягнень.

 

Упродовж 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом видано 9 виконавчих документів на виконання рішень в адміністративних справах у частині майнових стягнень на суму 7 140 209 грн[у 2012 році – 10виконавчих документів на суму  4 255 218 гривень]. Із виданих виконавчих листів 2 виконавчі листи на суму 2 182 гривні стосувалися стягнення судового збору, 2 виконавчі листи на суму 1 601 456 гривень – інших стягнень на користь держави та 5 виконавчих листів на суму 5 536 571 гривня – рішень судів в адміністративних справах. 

7.     Справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору.

 Відповідно до сформованого в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» звіту форми № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» упродовж 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 13 999 позовних заяв, апеляційних скарг, заяв про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами, заяв про забезпечення доказів або позову, щодо яких належало сплатити відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» (далі – Закон)484 993 гривні судового збору; 27 заяв про видачу повторно копії судового рішення, роздрукування технічного запису судового засідання, про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання, щодо яких належало би сплатити відповідно до Закону 333 гривні судового збору.

Фактично сплачено 872 099 гривень судового збору по 5 569 позовних заявах, апеляційних скаргах, заявах про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами, заявах про забезпечення доказів або позову (39,8% від тих, що надійшли на розгляд), з яких 714 044 гривні (81,9% від 872 099 гривень) сплачено при поданні відповідного звернення до суду апеляційної інстанції, 158 055 гривень - доплачено згідно визначеної ухвалою суду суми судового збору на підставі статті 6 Закону (18,1% від 872 099 гривень).

Фактично сплачено 384 гривні судового збору при поданні до суду апеляційної інстанції  21 заяви про видачу повторно копії судового рішення, роздрукування технічного запису судового засідання, про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання (77,8% від тих, що надійшли на розгляд).

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону ухвалою суду повернуто 7 010 гривень судового збору по 10 позовних заявах, апеляційних скаргах, заявах про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами, заявах про забезпечення доказів або позову (0,07% від тих, що надійшли на розгляд).

Упродовж 2013 року щодо 9 496 позовних заяв, апеляційних скарг, заяв про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами, заяв про забезпечення доказів або позову (67,8% від тих, що надійшли на розгляд) звільнено від сплати судового збору на суму 299 675 гривень, з яких по 16 таких заявах (скаргах) звільнено ухвалою суду апеляційної інстанції від сплати 717 гривень (0,2% від 299 675 гривень) судового збору відповідно до частини 2 статті 8 Закону, та по 9 480 заявах (скаргах) звільнено від сплати 298 958 гривень (99,8% від 299 675 гривень) судового збору відповідно до статті 5 Закону.

Упродовж звітного періоду щодо 6 заяв про видачу повторно копії судового рішення, роздрукування технічного запису судового засідання, про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання (22,2% від тих, що надійшли на розгляд) звільнено від сплати судового збору на суму 47 гривень, з яких по 2 таких заявах звільнено ухвалою суду апеляційної інстанції від сплати 8 гривень (17% від 47 гривень) судового збору відповідно до частини 2 статті 8 Закону, та по 4 заявах звільнено від сплати 39 гривень (83% від 47 гривень) судового збору відповідно до статті 5 Закону.

 8.     Перегляд рішень Львівського апеляційного адміністративного суду в касаційному порядку.

 Відповідно до даних, вибраних з комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду», упродовж 2013 року Вищим адміністративним судом із переглянутих рішень Львівського апеляційного адміністративного суду скасовано 643 ухвали та постанови, змінено 41 ухвалу та постанову.

 Із скасованих у 2013 році касаційною інстанцією рішень Львівського апеляційного адміністративного суду:

-         1 рішення ЛААС, винесене у 2007 році;

-         18 рішень ЛААС, постановлених у 2008 році;

-         82 рішення ЛААС, ухвалених у 2009 році;

-         124 рішення ЛААС, винесених у 2010 році;

-         167 рішень ЛААС, постановлених у 2011 році;

-         202 рішення ЛААС, ухвалених у 2012 році;

-         49 рішень ЛААС, винесених у 2013 році.

Із скасованих у 2013 році касаційною інстанцією рішень Львівського апеляційного адміністративного суду:

√ 6 рішень або 0,9% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів (Розділ 2 Класифікатора категорій адміністративних справ (далі – Класифікатор));

√ 8 рішень або 1,3% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки (Розділ 3 Класифікатора);

√ 31 рішення або 4,8% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки (Розділ 5 Класифікатора);

√ 49 рішень або 7,6% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування (Розділ 6 Класифікатора);

√ 2 рішення або 0,3% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища (Розділ 7 Класифікатора);

√ 179 рішень або 27,8% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог (Розділ 8 Класифікатора);

√ 46 рішень або 7,2% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики (Розділ 9 Класифікатора);

√ 193 рішення або 30% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян (Розділ 10 Класифікатора);

√ 16 рішень або 2,5% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу забезпечення юстиції (Розділ 11 Класифікатора);

√ 113 рішень або 17,6% скасованих (643) - у справах зі спорів з відносин публічної служби (Розділ 12 Класифікатора).

Як бачимо, найбільша питома частка скасованих рішень спостерігається у справах, пов’язаних з соціальними виплатами (Розділ 10 Класифікатора), у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог (розділ 8 Класифікатора) та у справах зі спорів з відносин публічної служби (Розділ 12 Класифікатора).

 Із 41 зміненого у 2013 році касаційною інстанцією рішення Львівського апеляційного адміністративного суду:

-         рішень ЛААС, ухвалених у 2009 році;

-         3 рішення ЛААС, винесених у 2010 році;

-         21 рішення ЛААС, постановлене у 2011 році;

-         8 рішень ЛААС, ухвалених у 2012 році;

-         1 рішення ЛААС, винесене у 2013 році.

 Із змінених у 2013 році касаційною інстанцією рішень Львівського апеляційного адміністративного суду:

√ 2 рішення або 4,9% змінених (41) - у справах зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки (Розділ 5 Класифікатора);

√ 2 рішення або 4,9% змінених (41) - у справах зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування (Розділ 6 Класифікатора);

√ 7 рішень або 17,1% змінених (41) - у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог (Розділ 8 Класифікатора);

√ 30 рішень або 73,2% змінених (41) - у справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян (Розділ 10 Класифікатора).

Як бачимо, найбільша питома частка змінених рішень спостерігається у справах, пов’язаних з соціальними виплатами (Розділ 10 Класифікатора) та у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог (розділ 8 Класифікатора).

Більш детальний аналіз скасованих та змінених касаційною інстанцією рішень Львівського апеляційного адміністративного суду систематично проводиться на нарадах суддів. Також, рішення, залишені касаційною інстанцією без змін, використовуються в якості судової практики щодо вирішення окремих категорій справ.

 9.     Висновки та пропозиції.

 Аналіз здійснення судочинства Львівським апеляційним адміністративним судом у 2013 році проведено в порівнянні із статистичними даними 2012 року. Аналіз загальних показників здійснення судочинства досліджено за весь час діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду. Підсумовуючи цей аналіз, слід відзначити наступне.

 Упродовж 2013 року спостерігається тенденція до стрімкого падіння показника надходження апеляційних скарг на розгляд Львівського апеляційного адміністративного суду.

Зменшення надходження апеляційних скарг спостерігалось також у 2010 році, коли перегляд в апеляційному порядку рішень, винесених судами першої інстанції у справах, пов’язаних із соціальними виплатами, здійснювався апеляційними судами областей в порядку цивільного судочинства.

         Поряд з цим, відбувається суттєве зменшення кількості звернень до суду в цій категорії справ.

Таким чином, упродовж 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 15 987 справ за апеляційними скаргами проти 183 641 справи у аналогічному періоді минулого року, тобто у 11,5 разу менше.

         З урахуванням залишку нерозглянутих в апеляційному порядку справ і матеріалів на початок звітного періоду, на розгляді Львівського апеляційного адміністративного суду перебувало 203 677 справ за апеляційними скаргами, що в 1,6 разу менше, ніж у 2012 році [325 595 справ].

         Кількісні зміни надходження та розгляду справ за апеляційними скаргами вплинули на кількість справ, яка перебувала на розгляді упродовж звітного періоду, а також на кількість залишку справ, які станом на кінець звітного періоду не розглянуті.

Враховуючи те, що станом на кінець звітного періоду із 61 штатної одиниці, суддівський корпус налічує 47 суддів, у середньому на одного суддю-доповідача припадає у 2013 році – 31 адміністративна справа на місяць, у 2012 році – 407 справ, що надійшли на розгляд. Однак, з урахуванням залишку на початок періоду, навантаження на працюючого суддю значно зростає і складає 394 та 722 справи відповідно. За рахунок значного зменшення надходження адміністративних справ, щомісячне навантаження на одного працюючого суддю справ, які перебували на розгляді, зменшилось в 1,8 разу у порівнюваних періодах.

Напрацювання сталої судової практики розгляду окремих категорій справ, збільшення кількості суддів у Львівському апеляційному адміністративному суді, доукомплектування працівників апарату суду, дозволило забезпечити розгляд 75% справ за апеляційними скаргами, що перебували у Львівському апеляційному адміністративному суді упродовж 2013 року. В аналогічному періоді минулого року цей показник становив 42%. З часу функціонування суду цей показник є найвищим.

Отже, упродовж 2013 року розглянуто  152 360 справ або 75% загальної кількості справ (203 677), що перебували на розгляді. У аналогічному періоді минулого року такий кількісний показник становив 137 931 справа або 42% (325 595). Таким чином, даний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 10%, що у абсолютному співвідношенні складає 14 429 справ.

Визначальною тенденцією діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду є невпинне зростання щомісячного навантаження розглянутих адміністративних справ за апеляційними скаргами одним суддею по штату. Так, у звітному періоді працюючим суддею (з розрахунку 61 судді по штату) розглянуто  227 адміністративних справ в місяць проти 206 (з розрахунку 61 судді) – у 2012 році.

Зростання показника розглянутих справ на одного суддю Львівського апеляційного адміністративного суду зумовлено, насамперед, створенням максимально можливих комфортних умов праці для суддів та працівників апарату суду в умовах систематичного недофінансування, постійний та дієвий контроль зі сторони керівництва суду за процесом здійснення судочинства, підвищенням кваліфікації суддів та працівників апарату суду, швидким налаштуванням комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» (далі – КП «ДСС») після зміни її версій, удосконалення шаблонів процесуальних документів, вироблення спільних правових позицій суддями ЛААС в якості реагування на зміни чинного законодавства та систематичне обговорення проблемних питань щодо його застосування, врахування в роботі інформаційних листів, узагальнень Вищого адміністративного суду України, Верховного суду України, допомога новоприйнятим суддям та працівникам  апарату суду.

З розглянутих упродовж  2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом 152 360 адміністративних справ:

742 подані апеляційні скарги повернуто або 0,5% загальної кількості розглянутих адміністративних справ;

у 2 172 випадках (1,4%) відмовлено у відкритті апеляційного провадження;

2 апеляційні скарги залишено без розгляду (0,001%);

щодо 149 444 справ (98,1%) закінчено апеляційний розгляд, з яких у 301 справі апеляційне провадження закрито, у92 справах визнано постанови або ухвали судів першої інстанції нечинними та у 149 051 справі здійснено апеляційний перегляд судових рішень.

У відкритті апеляційного провадження відмовлено у переважній більшості випадків внаслідок пропущення строку на апеляційне оскарження; оскарження ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку окремо від постанови суду всупереч ч.2 ст.185 КАС України; внаслідок того, що справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку адміністративного судочинства відповідно до п.1 ч.5 ст.189 КАС України; оскарження в апеляційному порядку постанов у справі про адміністративне правопорушення, що не відповідає положенням ч.2 ст.171-2 КАС України тощо.

Апеляційні скарги здебільшого були повернуті у зв’язку з їх відкликанням апелянтами на підставі ч.2 ст.193 КАС України; через неправильне оформлення апеляційної скарги відповідно до вимог ст. 187 КАС України; по причині несплати (недоплати) судового збору; внаслідок пропущення строку на апеляційне оскарження; для належного оформлення справи судом першої інстанції відповідно до норм ст. 188 КАС України; передано для розгляду у Вінницький апеляційний адміністративний суд.

У зв’язку з наведеним, неврегульованим залишається питання судової практики щодо справ, у яких апеляційні скарги подано з пропущенням строку їх подання. Частиною 2 статті 102 КАС України передбачено, що питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує в порядку письмового провадження чи в судовому засіданні на розсуд суду. Відповідно до статті 189 КАС України суддя-доповідач відмовляє  у відкритті апеляційного провадження, якщо апелянтом на виконання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, не подано заяви про поновлення строку, коли такий пропущено, або вказані у заяві підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними. Внаслідок різного тлумачення зазначених норм КАС України, одними суддями Львівського апеляційного адміністративного суду питання поновлення (продовження) строку розглядається колегіально, інші - ухвалюють рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження одноособово. Крім того, одні судді Львівського апеляційного адміністративного суду на виконання вимог статті 108 КАС України повертають апеляційну скаргу на підставі невиконання апелянтом умов залишення апеляційної скарги без руху у випадку неподання заяви про поновлення строку або неналежного її обґрунтування, а інші – відмовляють у відкритті апеляційного провадження згідно статті 189 КАС України з тих же підстав.

Поряд з цим, у розділі 1.1 звіту форми 22-А враховано адміністративні справи, в яких після відкриття провадження апеляційною інстанцією ухвалено рішення:

- про залишення апеляційної скарги без розгляду, оскільки після встановлення в судовому засіданні недоліків апеляційної скарги, залишення її без руху, ці недоліки не усунуті у встановлений судом термін (2 справи, розглянуті в порядку письмового провадження);

- про повернення апеляційної скарги у зв’язку з не усуненням недоліків апеляційної скарги в термін, передбачений ухвалою про залишення апеляційної скарги без руху (8 справ, з яких 4 рішення ухвалені в порядку письмового провадження, 4 – одноособово);

- про передачу справи на розгляд Вінницькому апеляційному адміністративному суду (5 справ, з яких 2 рішення ухвалені у відкритому судовому засіданні, 3 – в порядку письмового провадження);

- про повернення апеляційної скарги у зв’язку з її відкликанням на підставі ч.2 ст.193 КАС України до початку розгляду справи судом апеляційної інстанції (116 рішень ухвалено одноособово, 5 справ розглянуті у відкритому судовому засіданні, 23 справи – у письмовому провадженні).

Таким чином, після набрання чинності Закону України від 08.09.2011 № 3719-УІ «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо врегулювання порядку внесення змін і доповнень до апеляційної чи касаційної скарги та їх відкликання», у Львівському апеляційному адміністративному суді наявна неоднозначна судова практика щодо застосування частин 2, 3 статті 193 КАС України  при розгляді справ у випадку подання заяви (клопотання) про відкликання апеляційної скарги після відкриття апеляційного провадження та призначення справи до апеляційного розгляду: в одних випадках питання прийняття поданої заяви (клопотання) розглядається суддями Львівського апеляційного адміністративного колегіально, в інших - рішення про задоволення поданої заяви (клопотання) приймаються суддею одноособово.

Крім того, неврегульованим залишається питання відображення у звіті форми 22-А розглянутих колегією суддів рішень про залишення апеляційної скарги без розгляду, про повернення апеляційної скарги, про передачу справи на розгляд іншому апеляційному адміністративному суду.

Наведене свідчить про необхідність врегулювання судової практики з окреслених питань, роз’яснення судам щодо відображення зазначених рішень у звітності суду з метою уніфікації статистичних даних, внесення відповідних змін у форму звітності.

Із загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційний розгляд (149444 або 73,4% від тих, що перебували на розгляді),  апеляційні скарги задоволено повністю або частково у 71 982 справах або 48,2% справ, у яких закінчено провадження [у 2012 році – відповідно закінчено апеляційний розгляд 133 351 справі або 41% від тих, що перебували на розгляді, задоволено апеляційні скарги у 66 840 справах або 50,1%  справ, у яких закінчено провадження]. У 92 справах (0,1%) закінчено провадження у зв’язку з визнанням постанови або ухвали нечинною [у 2012 році –0,1% або у 131 справі з 133 351 справи, у яких закінчено провадження]. Відносно 301 справи (0,2%) закрито апеляційне провадження [у аналогічному періоді минулого року – 329 або 0,2%]. 

Із загальної кількості розглянутих (152 360) у 2013 році справ 147 000 (96,5%) – це переглянуті в апеляційному порядку скарги на постанови судів першої інстанції, 5 360 (3,5%) – на ухвали судів першої інстанції.

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду зменшився  у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 3,7 разу (з 187 664 у 2012 році до 51 317 справ). Таке явище обумовлено як стрімким скороченням надходження справ за апеляційними скаргами до Львівського апеляційного адміністративного суду, так і суттєвим збільшенням відсотка розглянутих справ упродовж 2013 року (з 42% до 75%), та призвело до значного падіння відсотка нерозглянутих справ по відношенню до тих, що перебували на розгляді (з 58% до 25%).

Оскільки серед апеляційних адміністративних скарг, що перебувають на розгляді, значний відсоток складають адміністративні справи зі спорів, пов’язаних із соціальними виплатами (67,3%), а також враховуючи вироблення судової практики щодо вирішення цієї категорії спорів, впровадження шаблонів процесуальних документів в КП «ДСС» у Львівському апеляційному адміністративному суді, такі справи розглядаються значно якісніше та швидше, що сприяє та призведе до скорочення залишків нерозглянутих адміністративних справ у апеляційному порядку.         

З 144 591 [129 339] справи, у яких закінчено апеляційне провадження за апеляційними скаргами на постановиадміністративних судів, подані апеляційні скарги задоволено у 69 781 [65 088] справі, що у відсотковому відношенні складає 48,3% [50,3%] справ даного різновиду, в яких закінчено апеляційне провадження. Цей показник свідчить про зменшення кількості винесених адміністративними судами постанов, в яких невірно чи неоднозначно застосовано норми матеріального та процесуального права, однак, у звітному періоді скасовано та змінено близько половини переглянутих постанов судів першої інстанції. Значить, необхідно більш інтенсивно та дієво надавати роз’яснення, методичну допомогу судам нижчого рівня, виробити єдину судову практику щодо вирішення окремих категорій адміністративних справ, проводити навчання суддів щодо вирішення тих чи інших різновидів адміністративних спорів.

Апеляційне провадження закрито у 185 [180] справах щодо переглянутих постанов судів першої інстанції або 0,1% [0,1%] від тих, апеляційний розгляд у яких закінчено.

З 144 591 [129 339] справи, у яких закінчено апеляційне провадження за апеляційними скаргами на постановиадміністративних судів, 90 [124] постанов судів першої інстанції визнано нечинними або 0,06% [0,1%].

Загальна кількість скасованих постанов судів першої інстанції у звітному періоді склала 34 918 [38 517] справ або24,2% [29,8%]  справ, у яких закінчено апеляційний розгляд щодо постанов судів першої інстанції (144 591 [129 339]).

Упродовж 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом змінено 34 863 [26 571постанови або 24,1%  [20,5%]  постанов, у яких закінчено апеляційний розгляд.

Причиною зміни судом апеляційної інстанції 99,6% [97,4%] постанов судів першої інстанції є помилкове застосування норм матеріального чи процесуального права відповідно до ч.1 п.1 ст.201 КАС України. Найчисленнішу категорію змінених постанов загальних місцевих судів складають справи зі спорів, пов’язаних з соціальними виплатами, в яких постанову суду змінено – у 34 751 [26 497]  справах або 25,5% [21,4%]від переглянутих цієї категорії справ,

За підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією постанов окружних адміністративних судів у 2013 році найвища якість розгляду справ у Львівського (18,4%) та Волинського (18,8%) окружних адміністративних судів, найнижча – у Чернівецького окружного адміністративного суду (32,4%), Закарпатського окружного адміністративного суду (26%) та Тернопільського окружного адміністративного суду (25,9%).

Якщо проаналізувати питому вагу переглянутих постанов судів першої інстанції, у яких задоволено апеляційну скаргу повністю або частково (скасованих та змінених), по відношенню до постановлених окружними адміністративними судами першої інстанції Львівського апеляційного адміністративного округу, то найвища частка таких задоволених апеляційних скарг спостерігається у звітному періоді у Волинського та Тернопільського окружних адміністративних судів – по 7,8%. Найкраща якість по зазначеному показнику ухвалених постанов Закарпатського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів – по 6,6%,

Серед категорій переглянутих у звітному періоді постанов судів першої інстанції вагоме місце посідають справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян  136528[123 631] або 94,6% [95,8%] усіх постановлених Львівським апеляційним адміністративним судом рішень у справах, де оскаржуються постанови судів першої інстанції. Відповідно скасовано – 32 809  [37 015] справах або 24[29,9%] від переглянутих справ даної категорії, 32 456 - з прийняттям нової постанови. Причиною скасування великої кількості постанов зазначеної категорії справ є неправильне застосування судами першої інстанції положень ст. 99 КАС України щодо строку звернення до суду, неврахування при розгляді таких справ рішень Конституційного Суду України та інші порушення судами першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Характерним для звітного періоду є те, що показник змінених справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян суттєво зріс у порівнянні з минулорічним звітним періодом (на 8 254 справи або на 23,8%). Примітною також є тенденція коливання маятника переглянутих постанов цієї категорії в сторону перевищення показника змінених постанов над показником скасованих, що відбулась вперше з часу функціонування Львівського апеляційного адміністративного суду. Це свідчить про менш суттєві порушення судами першої інстанції при розгляді справ, пов’язаних із соціальними виплатами. Оскільки зазначена категорія справ є найчисельнішою в структурі переглянутих, необхідна чітка і однозначна правова позиція, стала судова практика, проведення навчань та семінарів для суддів судів усіх рівнів щодо цієї категорії справ.

Аналіз здійснення правосуддя Львівським апеляційним адміністративним судом у 2013 році в порівнянні з 2012 роком виявив наступну тенденцію: найбільша амплітуда співвідношення скасованих до переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом спостерігається щодо ухвал про закриття провадження у справі (60,2% скасованих до переглянутих ухвал даного різновиду) та щодо ухвал про повернення позовної заяви (48,9% скасованих до переглянутих ухвал даного різновиду)  [у 2012 році спостерігалась аналогічна тенденція].

Наведене свідчить про необхідність надання практичної та методичної допомоги адміністративним судам Львівського апеляційного адміністративного округу в частині застосування ст. 108 та ст. 157 КАС України.

При цьому варто зазначити, що, спостерігається тенденція щодо збільшення відсотка скасованих ухвал по відношенню до переглянутих як в загальному по регіону, так і щодо більшості областей, що вказує на зростання відсотка порушень судами першої інстанції норм процесуального права. Так, у Хмельницькій області вказаний показник збільшився з 37,7% у 2012 році до 61,4% у 2013 році, у Рівненській – з 52,9% до 63%, у Закарпатській – з 55,8% до 64,4%, у Тернопільській – з 45,3% до 50,4%, у Львівській – з 44,9% до 45,2%. На відміну від зазначеного, лише у трьох областях регіону відбулось незначне зменшення даного показника, а саме: у Волинській області - з 30,7% у минулому році до 28,7% у 2013 році, у Івано-Франківській області – з 46% до 43,5%, у Чернівецькій області – з 62,7% до 57,4%.

Аналізуючи результати перегляду апеляційним судом ухвал суду першої інстанції, слід відзначити, що упродовж 2013 року зросла питома частка скасованих ухвал із постановленням нової ухвали, що свідчить про необхідність проведення навчань та семінарів з суддями судів першої інстанції щодо постановлення некінцевих ухвал суду першої інстанції. Також, зросла питома частка скасованих ухвал судів першої інстанції із закриттям провадження у справі, що обумовлює актуальність аналізу підстав такого скасування та вжиття заходів щодо виправлення зазначених недоліків.

За підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією ухвал окружних адміністративних судів у 2013 році найвища якість розгляду справ у Волинського окружного адміністративного суду (27,2% [29,3%]), найнижча – у Закарпатського окружного адміністративного суду (63,8% [58,9%]). При цьому необхідно зазначити, що зберігається тенденція щодо покращення зазначених показників у Волинського окружного адміністративного суду, та погіршення - у Закарпатського окружного адміністративного суду.

Якщо проаналізувати питому вагу переглянутих ухвал судів першої інстанції, у яких задоволено апеляційну скаргу повністю або частково (скасованих та змінених), по відношенню до ухвалених окружними адміністративними судами першої інстанції ЛАА округу, то найвища частка таких задоволених апеляційних скарг спостерігається у звітному періоді у Івано-Франківського (15,7%), Львівського (13,2%) та Тернопільського (13,1%) окружних адміністративних судів. Найкраща якість по зазначеному показнику прийнятих ухвал Закарпатського (7,3%) та Тернопільського (7,8%) окружних адміністративних судів.

Найвища частка задоволених апеляційних скарг повністю або частково (скасованих та змінених) по відношенню до ухвалених  окружним адміністративним судом рішень (постанов та ухвал), спостерігається у звітному періоді у Волинського (8,9%) та Львівського (8,7%) окружних адміністративних судів. Найкраща якість по зазначеному показнику прийнятих рішень Закарпатського (6,9%) та Тернопільського (7,8%) окружних адміністративних судів. Про зазначене свідчать дані таблиці 13.

Таблиця 13

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови та ухвали окружних адміністративних судів скасовано та змінено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

Кількість прийнятих рішень судом І інстанції по формі 2а

Кількість задоволених апеляційних скарг повністю або частково

Якість ухвалених рішень (гр.3-4 до гр.1-2)

 

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

 
 

А

1

2

3

4

5

6

 

ВОЛИНСЬКА

4367

2943

188

263

4,3%

8,9%

 

ЗАКАРПАТСЬКА

4338

4828

230

334

5,3%

6,9%

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

4038

4113

225

346

5,6%

8,4%

 

ЛЬВІВСЬКА

11501

10251

659

895

5,7%

8,7%

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

4557

3307

125

258

2,7%

7,8%

 

ВСЬОГО

28801

25442

1427

2096

5%

8,2%

 

 

 

Упродовж  2013 року на розгляд до апеляційного адміністративного суду надійшло 49 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (далі – заяви) [117], що в 2,4 разу менше, ніж у минулорічному звітному періоді.

У звітному періоді закінчено провадженням 50 справ, відмовлено у відкритті провадження по 5 заявам, 1 заяву залишено без розгляду та 6заяв повернуто заявникам, що у сукупності становить 72,9% загальної кількості заяв, які перебували на розгляді [61 заяву розглянуто, у 8 заявах відмовлено у відкритті провадження та 34 заяви повернуто заявнику – всього 73,6% заяв, що перебували на розгляді].

Залишок заяв на кінець 2013 року становить 23 заяви або 27,1% загальної кількості заяв, що перебували на розгляді  [37 заяв або 26,4% заяв, що перебували на розгляді]. Підсумки звітного періоду відображають тенденцію до скорочення кількості залишків нерозглянутих заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

У 2013 році до Львівського апеляційного адміністративного суду як до суду першої інстанції надійшло 2 позовні заяви, з яких 1 позовна заява внаслідок порушення правил інстанційної підсудності на підставі п.2 ст.20 КАС України повернута заявнику, та 1 позовна заява внаслідок її відкликання позивачем відповідно до п.5 ч.1 ст.155 КАС України залишена без розгляду.

Станом на кінець звітного періоду залишків нерозглянутих справ та матеріалів позовного провадження не перебуває.

Упродовж 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом видано 9 виконавчих документів на виконання рішень в адміністративних справах у частині майнових стягнень на суму 7 140 209 грн. [у 2012 році – 10 виконавчих документів на суму  4 255 218гривень].

Відповідно до сформованого в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» звіту форми № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» упродовж 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 14 026 заяв (скарг) – об’єктів справляння судового збору, щодо яких належало сплатити відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» (далі – Закон) 485 326 гривень судового збору.

Фактично сплачено 872 483 гривні судового збору по 5 590 заявах (скаргах) (39,9% від тих, що надійшли на розгляд).

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону ухвалою суду повернуто 7 010 гривень судового збору по 10 заявах (скаргах) (0,07% від тих, що надійшли на розгляд).

Упродовж 2013 року щодо 9 502 заяв (скарг (67,7% від тих, що надійшли на розгляд) звільнено від сплати судового збору на суму 299 722гривні.

Відповідно до даних, вибраних з комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду», упродовж 2013 року Вищим адміністративним судом із переглянутих рішень Львівського апеляційного адміністративного суду скасовано 643 ухвали та постанови, змінено 41ухвалу та постанову.

Із скасованих у 2013 році касаційною інстанцією рішень Львівського апеляційного адміністративного суду:

√ 6 рішень або 0,9% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів (Розділ 2 Класифікатора категорій адміністративних справ (далі – Класифікатор));

√ 8 рішень або 1,3% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки (Розділ 3 Класифікатора);

√ 31 рішення або 4,8% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки (Розділ 5 Класифікатора);

√ 49 рішень або 7,6% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування (Розділ 6 Класифікатора);

√ 2 рішення або 0,3% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища (Розділ 7 Класифікатора);

√ 179 рішень або 27,8% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог (Розділ 8 Класифікатора);

√ 46 рішень або 7,2% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики (Розділ 9 Класифікатора);

√ 193 рішення або 30% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян (Розділ 10 Класифікатора);

√ 16 рішень або 2,5% скасованих (643) - у справах зі спорів з приводу забезпечення юстиції (Розділ 11 Класифікатора);

√ 113 рішень або 17,6% скасованих (643) - у справах зі спорів з відносин публічної служби (Розділ 12 Класифікатора).

Як бачимо, найбільша питома частка скасованих рішень спостерігається у справах, пов’язаних з соціальними виплатами (Розділ 10 Класифікатора), у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог (розділ 8 Класифікатора) та у справах зі спорів з відносин публічної служби (Розділ 12 Класифікатора).

Із 41 зміненого у 2013 році касаційною інстанцією рішення Львівського апеляційного адміністративного суду:

√ 2 рішення або 4,9% змінених (41) - у справах зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки (Розділ 5 Класифікатора);

√ 2 рішення або 4,9% змінених (41) - у справах зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування (Розділ 6 Класифікатора);

√ 7 рішень або 17,1% змінених (41) - у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог (Розділ 8 Класифікатора);

√ 30 рішень або 73,2% змінених (41) - у справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян (Розділ 10 Класифікатора).

Як бачимо, найбільша питома частка змінених рішень спостерігається у справах, пов’язаних з соціальними виплатами (Розділ 10 Класифікатора) та у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог (розділ 8 Класифікатора).

Більш детальний аналіз скасованих та змінених касаційною інстанцією рішень Львівського апеляційного адміністративного суду систематично проводиться на нарадах суддів. Також, рішення, залишені касаційною інстанцією без змін, використовуються в якості судової практики щодо вирішення окремих категорій справ.

Інформацію щодо показників здійснення судочинства Львівським апеляційним адміністративним судом та адміністративними судами регіону буде обговорено на нараді по підведенню підсумків роботи за 2013 рік за участю суддів Львівського апеляційного адміністративного суду.

Адміністративним судам першої інстанції за результатами апеляційного перегляду постановлених ними рішень за даними судової статистики необхідно своєчасно вживати передбачених законом заходів з метою виявлення та усунення помилок у діяльності суддів, систематично вивчати судову практику по окремим категоріям справ, при розгляді справ слід ширше застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, а також практику Європейського суду з прав людини.

Дані судової статистики використовуються для вивчення та узагальнення судової практики по окремим категоріям справ, для підготовки пропозицій при аналізі проектів постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, а також враховуються при плануванні заходів щодо надання методичної допомоги в застосуванні законодавства судами першої інстанції під час розгляду судових справ.

         Таким чином, незважаючи на задовільний в цілому рівень загального стану здійснення адміністративного судочинства в регіоні, виникає необхідність вжиття невідкладних заходів для його покращення і приведення у відповідність в окремих областях та конкретних адміністративних судах, що є одним із першочергових напрямків роботи Львівського апеляційного адміністративного суду у І півріччі 2014 року.

         Враховуючи зростання загальних показників судової статистики, можна зробити висновок, що адміністративне судочинство Львівським апеляційним адміністративним судом у 2013 році здійснено на належному рівні.

 Голова Львівського апеляційного

адміністративного суду                                                              С.І.Богаченко

 

 

 


 

[1]  Тут і далі у квадратних дужках наведено відповідні дані за 2012 рік.