flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд даних про стан здійснення судочинства Львівським апеляційним адміністративним судом упродовж І півріччя 2013 року

14 лютого 2014, 10:39

О Г Л Я Д    Д А Н И Х

про стан здійснення судочинства

Львівським апеляційним адміністративним судом

упродовж І півріччя 2013 року

 

Підставами даного огляду слугують вимоги п.3 ч.1 ст.27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яким до повноважень апеляційних судів віднесені аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики, а також лист Державної судової адміністрації України № 15-3592/13 від 21.06.2013р.

Огляд даних здійснено з урахуванням Методичних рекомендацій щодо проведення аналітичних досліджень з питань судової статистики окружними та апеляційними адміністративними судами, розроблених Управлінням організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів Державної судової адміністрації України, Методичних рекомендацій «Аналіз судової статистики», рекомендованих до друку Вченою радою Академії суддів України (протокол № 3 від 9 червня 2005 року), а також матеріалів круглого столу з питань аналізу судової статистики, який відбувся 26 лютого 2013 року у Вищому адміністративному суді України в межах виконання заходу А13 «Обговорення в рамках круглого столу питань аналізу статистичних даних» Проекту Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні».

Огляд даних проведено з метою вивчення стану роботи Львівського апеляційного адміністративного суду по здійсненню судочинства у І півріччі 2013 року.

 

         Огляд даних здійснено на підставі офіційних статистичних даних звіту Львівського апеляційного адміністративного суду про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах за І півріччя 2012 року, за І півріччя 2013 року форми № 22-а, статистичних даних звіту Львівського апеляційного адміністративного суду про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства за І півріччя 2012 року, за І півріччя 2013 року форми № 2-а, форми яких затверджені наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006р. № 55.

 

Порівняння показників проведено за результатами роботи Львівського апеляційного адміністративного суду за І півріччя 2012 року та за І півріччя 2013 року. Аналіз загальних показників здійснення судочинства досліджено за весь час діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду.

 

В даному огляді за допомогою таблиць, діаграм та гістограм наглядно відображено показники здійснення судочинства Львівського апеляційного адміністративного суду, порівняльний аналіз показників в розрізі областей, підстав та категорій адміністративних справ.

 

1.     Загальні показники розгляду справ і матеріалів за апеляційними скаргами.

 

Упродовж І півріччя 2013 року спостерігається тенденція до стрімкого падіння показника надходження апеляційних скарг на розгляд Львівського апеляційного адміністративного суду. Така динаміка наглядно відображена на гістограмі 1.

Гістограма 1

Показники кількості апеляційних скарг, які надійшли та перебавали на розгляді, у Львівському апеляційному адміністративному суді

упродовж І півріччя 2007-2013 років

         З наведених даних видно, що зменшення надходження апеляційних скарг спостерігалось також у І півріччі 2010 року, коли перегляд в апеляційному порядку рішень, винесених судами першої інстанції у справах щодо спорів фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрцездатним громадянам, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг (далі - справи, пов’язані з соціальними виплатами), здійснювався апеляційними судами областей в порядку цивільного судочинства.

         Поряд з цим, відбувається суттєве зменшення кількості звернень до суду в цій категорії справ.

         Таким чином, упродовж І півріччя 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 9 409 справ за апеляційними скаргами проти 119 506 справ у аналогічному періоді минулого року, тобто у 12,7 разу менше.

         З урахуванням залишку нерозглянутих в апеляційному порядку справ і матеріалів на початок звітного періоду, на розгляді Львівського апеляційного адміністративного суду перебувало 197 091 справа за апеляційними скаргами, що в 1,3 разу менше, ніж у І півріччі 2012 року [261 460 справ].       [1]

При аналізі показників навантаження як надходження справ за апеляційними скаргами, так і кількості справ, які перебували на розгляді Львівського апеляційного адміністративного суду, доцільно враховувати не лише щомісячне навантаження на одного штатного суддю, а й об’єктивні показники навантаження на одного фактично працюючого суддю.

Як видно з таблиці 1 зазначені показники суттєво відрязняються.

Таблиця 1

 

Щомісячне навантаження щодо надходження апеляційних скарг та тих, які перебували на розгляді, на суддю Львівського апеляційного адміністративного суду упродовж І півріччя 2007-2013 років

Період/ навантаження на одного суддю

Надходження апеляційних скарг,       з них

Перебувало апеляційних скарг,         з них

Динаміка навантаження на одного штатного суддю (гр.3-гр.1)

Динаміка навантаження на одного працюючого суддю (гр.4-гр.2)

на одного суддю по штату

на одного працюючого суддю

на одного суддю по штату

на одного працюючого суддю

А

1

2

3

4

5

6

І півріччя 2007

5

31

5

31

0

0

І півріччя 2008

16

93

25

143

9

50

І півріччя 2009

83

315

107

408

24

93

І півріччя 2010

84

244

333

967

249

723

І півріччя 2011

148

348

355

833

207

485

І півріччя 2012

356

658

779

1 441

423

783

І півріччя 2013

28

41

587

853

559

812

               

 

Враховуючи те, що станом на кінець звітного періоду із 61 штатної одиниці, суддівський корпус налічує 42 судді, у середньому на одного суддю-доповідача припадає у І півріччі 2013 року – 41 адміністративна справа на місяць, у І півріччі 2012 року – 658 справ, що надійшли на розгляд. Однак, з урахуванням залишку на початок періоду, навантаження на працюючого суддю значно зростає і складає 1 441 та 853 справи відповідно (з даних таблиці 1). За рахунок значного зменшення надходження адміністративних справ, щомісячне навантаження на одного працюючого суддю справ, які перебували на розгляді, зменшилось в 1,7 разу у порівнюваних періодах.

Напрацювання сталої судової практики розгляду окремих категорій справ, збільшення кількості суддів у Львівському апеляційному адміністративному суді, доукомплектування працівників апарату суду, дозволило забезпечити розгляд 41% справ за апеляційними скаргами, що перебували у Львівському апеляційному адміністративному суді упродовж І півріччя 2013 року. В аналогічному періоді минулого року цей показник становив 23%. З часу функціонування суду цей показник є найвищим. Наглядно це явище відображено на гістограмі 2.

Упродовж І півріччя 2013 року розглянуто  80 923 справи або 41,1% загальної кількості справ (197 091), що перебували на розгляді. У аналогічному періоді минулого року такий кількісний показник становив 60 488 справ або 23,1% (261 460). Таким чином, даний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на чверть, що у абсолютному співвідношенні складає 20 435 справ.

Гістограма 2

Показники розгляду справ за апеляційними скаргами

Львівським апеляційним адміністративним судом

упродовж І півріччя 2007-2013 років

 

 

 

Визначальною тенденцією діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду є невпинне зростання щомісячного навантаження розглянутих адміністративних справ за апеляційними скаргами працюючим суддею, про що свідчить гістограма 3.

Так, у звітному періоді працюючим суддею (з розрахунку 42 суддів) розглянуто  350 адміністративних справ в місяць проти 333 (з розрахунку 33 суддів) – у І півріччі 2012 року.

Зростання показника розглянутих справ на одного суддю Львівського апеляційного адміністративного суду зумовлено, насамперед, створенням максимально можливих комфортних умов праці для суддів та працівників апарату суду в умовах систематичного недофінансування, постійний та дієвий контроль зі сторони керівництва суду за процесом здійснення судочинства, підвищенням кваліфікації суддів та працівників апарату суду, швидким налаштуванням комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» (далі – КП «ДСС») після зміни її версій, удосконалення шаблонів процесуальних документів, вироблення спільних правових позицій суддями ЛААС в якості реагування на зміни чинного законодавства та систематичне обговорення проблемних питань щодо його застосування, врахування в роботі інформаційних листів, узагальнень Вищого адміністративного суду України, Верховного суду України, допомога новоприйнятим суддям та працівникам  апарату суду.

 

Гістограма 3

Щомісячне навантаження щодо розгляду справ за апеляційними скаргами на суддю Львівського апеляційного адміністративного суду

упродовж І півріччя 2007-2013 років

З розглянутих упродовж  І півріччя 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом 80 923 адміністративних справ:

737 поданих апеляційних скарг повернуто або 0,9% загальної кількості розглянутих адміністративних справ;

у 905 випадках (1,1%) відмовлено у відкритті апеляційного провадження;

щодо 79 281 справ (98%) закінчено апеляційний розгляд, з яких у 247 справах апеляційне провадження закрито, у 64 справах визнано постанови або ухвали судів першої інстанції нечинними та у 78 970 справах здійснено апеляційний перегляд судових рішень.

В аналогічному періоді минулого року Львівським апеляційним адміністративним судом із загальної кількості розглянутих адміністративних справ (60 488):

863 подані апеляційні скарги повернуто або 1,4%;

у 919 випадках (1,5%) відмовлено у відкритті провадження;

235 апеляційних скарг залишено без розгляду (0,4%);

щодо 58 471 (96,7%) закінчено апеляційний розгляд, з яких у 168 справах апеляційне провадження закрито, у 44 справах рішення суду першої інстанції визнано нечинним та у 58 259 справах розглянуто апеляційні скарги по суті.

Структура розглянутих адміністративних справ залишилась практично такою ж, що й у попередньому звітному періоді.

Порівняння кількості розглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом справ упродовж І півріччя 2012 року та І півріччя 2013 року за їх структурою відображено на гістограма 4.

Гістограма 4

Порівняння кількості розглянутих

Львівським апеляційним адміністративним судом справ

упродовж І півріччя 2012 року та І півріччя 2013 року

У відкритті апеляційного провадження відмовлено у переважній більшості випадків внаслідок пропущення строку на апеляційне оскарження; оскарження ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку окремо від постанови суду всупереч ч.2 ст.185 КАС України; через несплату (недоплату) судового збору; оскарження в апеляційному порядку постанов у справі про адміністративне правопорушення, що не відповідає положенням ч.2 ст.171-2 КАС України.

Апеляційні скарги здебільшого були повернуті у зв’язку з їх відкликанням апелянтами на підставі ч.2 ст.193 КАС України; через неправильне оформлення апеляційної скарги відповідно до вимог ст. 187 КАС України; по причині несплати (недоплати) судового збору; внаслідок пропущення строку на апеляційне оскарження; для належного оформлення справи судом першої інстанції відповідно до норм ст. 188 КАС України; передано для розгляду у Вінницький апеляційний адміністративний суд.

У зв’язку з наведеним, неврегульованим залишається питання судової практики щодо справ, у яких апеляційні скарги подано з пропущенням строку їх подання. Частиною 2 статті 102 КАС України передбачено, що питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує в порядку письмового провадження чи в судовому засіданні на розсуд суду. Відповідно до статті 189 КАС України суддя-доповідач відмовляє  у відкритті апеляційного провадження, якщо апелянтом на виконання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, не подано заяви про поновлення строку, коли такий пропущено, або вказані у заяві підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними. Внаслідок різного тлумачення зазначених норм КАС України, одними суддями Львівського апеляційного адміністративного суду питання поновлення (продовження) строку розглядається колегіально, інші - ухвалюють рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження одноособово. Крім того, одні судді Львівського апеляційного адміністративного суду на виконання вимог статті 108 КАС України повертають апеляційну скаргу на підставі невиконання апелянтом умов залишення апеляційної скарги без руху у випадку неподання заяви про поновлення строку або неналежного її обґрунтування, а інші – відмовляють у відкритті апеляційного провадження згідно статті 189 КАС України з тих же підстав.

         Із загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційний розгляд (79 281 або 40,2% від тих, що перебували на розгляді),  апеляційні скарги задоволено повністю або частково у 37 989 справах або 47,9% справ, у яких закінчено провадження [у І півріччі 2012 року – відповідно закінчено апеляційний розгляд 58 471 справи або 22,4% від тих, що перебували на розгляді, задоволено апеляційні скарги у 29 384 справах або 50,3%  справ, у яких закінчено провадження]. У 64 справах (0,1%) закінчено провадження у зв’язку з визнанням постанови або ухвали нечинною [у І півріччі 2012 року – 0,1% або у 44 справах з 58471 справи, у яких закінчено провадження]. Відносно 247 справ (0,3%) закрито апеляційне провадження [у аналогічному періоді минулого року – 168 або 0,3%]. 

До справ, у яких закрито провадження упродовж звітного періоду у звіті форми 22-А враховано адміністративні справи, в яких після відкриття провадження апеляційною інстанцією ухвалено рішення:

- про залишення апеляційної скарги без розгляду, оскільки в судовому засіданні встановлено відсутність обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу та після залишення апеляційної скарги без руху цей недолік усунуто не було (1 справа);

- про повернення апеляційної скарги у зв’язку з тим, що в судовому засіданні з’ясувалось, що довіреністю представника не передбачено права на подання апеляційної скарги і зазначений недолік не усунуто в термін, передбачений ухвалою про залишення апеляційної скарги без руху (1 справа);

- про повернення апеляційної скарги у зв’язку з її відкликанням на підставі ч.2 ст.193 КАС України до початку розгляду справи судом апеляційної інстанції (55 рішень ухвалено одноособово, 4 справи розглянуті у відкритому судовому засіданні, 11 справ – у письмовому провадженні).

Наведене свідчить про необхідність врегулювання судової практики в даному питанні, внесення відповідних змін у форму звітності.

Із загальної кількості розглянутих (80 923) у І півріччі 2013 року справ 78076 (96,5%) – це переглянуті в апеляційному порядку скарги на постанови судів першої інстанції, 2 847 (3,5%) – на ухвали судів першої інстанції.

Із загальної кількості розглянутих (60 488) у І півріччі 2012 року справ 58163 (96,2%) – це переглянуті в апеляційному порядку скарги на постанови судів першої інстанції, 2 325 (3,8%) – на ухвали судів першої інстанції.

        

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду зменшився  у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 1,7 разу (з 200 972 до 116168 справ). Таке явище обумовлено як стрімким скороченням надходження справ за апеляційними скаргами до Львівського апеляційного адміністративного суду, так і суттєвим збільшенням кількості розглянутих справ упродовж І півріччя 2013 року, та становить таку ж пропорцію, що й зменшення навантаження на працюючого суддю справ, що перебували на розгляді.

Оскільки серед апеляційних адміністративних скарг, що перебувають на розгляді, значний відсоток складають адміністративні справи зі спорів, пов’язаних із соціальними виплатами, а також враховуючи вироблення судової практики щодо вирішення цієї категорії спорів, впровадження шаблонів процесуальних документів в КП «ДСС» у Львівському апеляційному адміністративному суді, такі справи розглядаються значно якісніше та швидше, що сприяє та призведе до скорочення залишків нерозглянутих адміністративних справ у апеляційному порядку.

 

         За даними звіту форми 22-А упродовж І півріччя 2013 року в апеляційній інстанції із застосуванням засобів фіксування судового процесу технічними засобами відповідно до ч.6 ст.12 КАС України розглянуто 3 866 або 4,8% усіх справ, у яких винесено остаточні судові рішення (80 923).

         Відповідно до ст. 197 КАС України у порядку письмового провадження апеляційним судом розглянуто 75 415 справ, що становить 93,2% загальної кількості справ, у яких винесено остаточні судові рішення, в той час, як у І півріччі 2012 року цей показник становив 55 629 справ або 95,1%.

         З метою реагування на виявлені під час розгляду справи порушення законодавства, Львівським апеляційним адміністративним судом у І півріччі 2013 року постановлено 6 окремих ухвал щодо порушень норм права. У І півріччі 2012 року цей показник становив 7 окремих ухвал.

         За окремими ухвалами, які ухвалені у І півріччі 2013 року, повідомлень про вжиті заходи не надходило. У І півріччі 2012 року надійшло 1 повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами. У Львівському апеляційному адміністративному суді строки реагування на порушення, зазначені в окремих ухвалах, перебувають на постійному контролі. У разі пропуску встановленого ч.1 ст. 166 КАС України терміну повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами, таким суб’єктам владних повноважень надсилається нагадування.

 

2.     Апеляційний перегляд постанов судів першої інстанції.

 

Загалом, в апеляційному порядку розглянуто справ за апеляційними скаргами на постанови адміністративних судів у І півріччі 2013 року – 78 076 [58 163]  або 40,8% [22,9%] від кількості усіх справ за апеляційними скаргами на постанови судів першої інстанції, що перебували на розгляді (191 246 [254006]).

Звідси слідує, що кількість переглянутих справ за апеляційними скаргами на постанови адміністративних судів першої інстанції збільшилась порівняно з І півріччям 2012 року на 19 913 справ або на 34,2%.

З 76 652 [56 321] справ, у яких закінчено апеляційне провадження за апеляційними скаргами на постанови адміністративних судів, подані апеляційні скарги задоволено у 36 817 [28 466] справах, що у відсотковому відношенні складає 48% [50,5%] справ даного різновиду, в яких закінчено апеляційне провадження. Цей показник свідчить про зменшення кількості винесених адміністративними судами постанов, в яких невірно чи неоднозначно застосовано норми матеріального та процесуального права, однак, у звітному періоді скасовано та змінено близько половини переглянутих постанов судів першої інстанції. Значить, необхідно більш інтенсивно та дієво надавати роз’яснення, методичну допомогу судам нижчого рівня, виробити єдину судову практику щодо вирішення окремих категорій адміністративних справ, проводити навчання суддів щодо вирішення тих чи інших різновидів адміністративних спорів.

Апеляційне провадження закрито у 149 [101] справах щодо переглянутих постанов судів першої інстанції або 0,2% [0,2%] від тих, апеляційний розгляд у яких закінчено. З них – у зв’язку з відмовою апелянта від апеляційної скарги у 62 [45] справах або 41,6% [44,6%].

Окремому аналізу підлягають адміністративні справи, у яких постанови судів першої інстанції за наслідками їх перегляду були скасовані апеляційним адміністративним судом (таблиця 2).

 

Загальна кількість таких справ у звітному періоді склала 18 326 [19 673] справ або 23,9% [34,9%]  справ, у яких закінчено апеляційний розгляд щодо постанов судів першої інстанції (76 652 [56 321]).

Наслідками скасування постанов судів першої інстанції є:

◘ закриття провадження у справі – 87 [98] адміністративні справи (0,5% [0,5%] скасованих постанов);

◘ залишення позовної заяви без розгляду – 217 [857] адміністративних справ (1,2% [4,4%]);

◘ прийняття нової постанови – 18 022 [18 718]  постанов (98,3% [95,1%]).

Ухвалені рішення апеляційною інстанцією із закриттям провадження у справі приймались, в основному, з причин непідвідомчості розглядуваного спору адміністративній юстиції, тобто був наявний спір про право цивільне, спадкове, житлове тощо.

Згідно п.1 ч.1 ст.157 КАС України суд закриває провадження в справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

 

Перелік підстав для скасування судового рішення та ухвалення судом апеляційної інстанції нового рішення визначений ст.202 КАС України.

Значну питому частку справ вказаної категорії складають справи, пов’язані з соціальними виплатами. Причиною скасування великої кількості зазначених справ є неправильне застосування судами першої інстанції положень ст. 99 КАС України щодо строку звернення до суду, неврахування при розгляді таких справ рішень Конституційного Суду України та інші порушення судами першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Зростання абсолютного показника задоволення апеляційних скарг у формі постанови зменшує навантаження на суди першої інстанції, та скорочує терміни розгляду справ у судовому порядку.

Для наглядності співвідношення «переглянуті – скасовані постанови» відображено в розрізі областей судів першої інстанції, постанови яких переглянуті апеляційною інстанцією на гістограмі 5.

Гістограма 5

Кількість переглянутих та скасованих постанов судів першої інстанції упродовж І півріччя 2013 року

 

Найбільший відсоток скасованих постанов по відношенню до переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом у І півріччі 2013 року, що надійшли з Рівненської (52,3%), Чернівецької (34,1%) та Хмельницької (34%) областей (таблиця 4), найменший відсоток скасованих постанов судів першої інстанції Волинської (16,9%) та Закарпатської областей (18,5%).

Серед господарських судів регіону найвища якість здійснення правосуддя у господарського суду Рівненської області та у господарського суду Чернівецької області, у яких не скасовано жодної постанови. Питома вага скасованих постанов господарського суду Хмельницької області становить 46,2% або 6 з 13 переглянутих постанов, господарського суду Львівської області – 45,5% або 5 з 11 переглянутих постанов. Це найгірші показники.

Таблиця 4

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови судів першої інстанції скасовано

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількість скасованих постанов

Питома вага скасованих постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

   

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

   
   

А

1

2

3

4

5

6

7

8

   

ВОЛИНСЬКА

11884

18841

21,2%

24,6%

3356

3186

28,2%

16,9%

   

ЗАКАРПАТСЬКА

5209

11269

9,3%

14,7%

1825

2090

35%

18,5%

   

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

10784

20723

19,2%

27,1%

4357

6187

40,4%

29,9%

   

ЛЬВІВСЬКА

6932

9969

12,3%

13%

2237

2940

32,3%

29,5%

   

РІВНЕНСЬКА

1357

532

2,4%

0,7%

871

278

64,2%

52,3%

   

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

17533

14660

31,2%

19,2%

6142

3493

35%

23,8%

   

ХМЕЛЬНИЦЬКА

2094

321

3,7%

0,4%

734

109

35,1%

34%

   

ЧЕРНІВЕЦЬКА

387

126

0,7%

0,2%

151

43

39%

34,1%

   

ВСЬОГО

56180

76441

100%

100%

19673

18326

35%

24%

   

 

До загальних судів регіону з найкращими показниками за кількістю скасованих постанов належать, зокрема, суди першої інстанції, у яких не скасовано жодної постанови, - Гощанський, Костопільський, Млинівський, Острозький районні суди Рівненської області; Білогірський, Волочиський, Городоцький, Летичівський, Чемеровецький, Ярмолинецький районні суди Хмельницької області; Герцаївський, Сторожинецький районні суди Чернівецької області; а також суди першої інстанції, в яких найнижчий відсоток скасованих постанов по відношенню до переглянутих, - Золочівський районний (скасовано 11 постанов з 757 переглянутих або 1,5%), Трускавецький міський (скасовано 8 з 216 переглянутих або 3,7%) та Мостиський районний (скасовано 9 постанов з 241 переглянутої або 3,7%) суди Львівської області; Володимир-Волинський міський (скасовано 45 постанов з 1770 переглянутих або 2,5%) та Камінь-Каширський районний (скасовано 110 постанов з 2796 переглянутих або 3,9%) суди Волинської області; Теребовлянський (скасовано 13 постанов з 358 переглянутих або 3,6%), Підволочиський (скасовано 9 постанов з 246 переглянутих або 3,7%)  та Монастириський (скасовано 22 постанови з 559 переглянутих або 3,9%)  районні суди Тернопільської області. 

 Серед загальних судів регіону, у яких стан здійснення адміністративного судочинства характеризується найбільш високим рівнем скасованих апеляційним судом постанов, а отже є найбільш близьким до незадовільного, можна виділити:

☼ Галицький районний суд Івано-Франківської області 97,2% або 1074 постанови з 1105;

☼ Рожищенський районний суд Волинської області 91,8% або 504 постанови з 549;

☼ Зарічненський районний суд Рівненської області 80% або 4 постанови з 5;

☼ Яворівський районний суд Львівської області 76,9% або 849 постанов з 1104;

☼ Дунаєвецький районний суд Хмельницької області 75% або 3 постанови з 4;

☼ Віньковецький районний суд Хмельницької області 75% або 3 постанови з 4;

☼ Рівненський районний суд Рівненської області 73,3% або 85 постанов з 116.

Крім того, скасовано всі переглянуті постанови Березнівського, Демидівського районних, Дубенського міськрайонного судів Рівненської області; Деражнянського та Полонського районних, Нетішинського міського судів Хмельницької області; Новоселицького та Сокирянського районних судів Чернівецької області.

 У І півріччі 2013 року найменше у відсотковому відношенні скасовано постанов Волинського окружного адміністративного суду 17,1% (73 скасовані постанови з 426 переглянутих), Львівського окружного адміністративного суду – 18,6% (240 скасованих з 1292 переглянутих), Івано-Франківського окружного адміністративного суду 20,9% (скасовано 90 постанов з 430 переглянутих).

Необхідно відмітити, що поряд із найвищою якістю переглянутих постанов, наявна тенденція до зменшення відсотка скасованих постанов вищезазначених окружних адміністративних судів у порівнюваних періодах, що наглядно демонструють дані таблиці 5. На ці результати мають безпосередній вплив заходи, вжиті Львівським апеляційним адміністративним судом у вигляді проведення нарад з підведення підсумків роботи окружних адміністративних судів за участю визначених суддів апеляційної інстанції, семінарів з участю суддів окружних адміністративних судів щодо формування єдиної практики вирішення адміністративних спорів та обміну досвідом роботи, систематичного надання методичної допомоги з проблемних питань застосування чинного законодавства суддям окружних адміністративних судів, здійснення узагальнення причин скасування та зміни судових рішень окружних адміністративних судів з наступним обговоренням цих причин на нарадах суддів окружних адміністративних судів.

 

 

 


 

Таблиця 2. Перегляд апеляційним судом постанов судів першої інстанції.

Результати перегляду постанов суду першої інстанції

Усього постановлено остаточних судових рішень щодо постанов суду першої інстанції

Задоволено апеляційну скаргу (розд1гр.10)

Закрито апеляційне провадження

Закрито апеляційне провадження в зв.з відмовою від апел.скарги

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

Усього

у тому числі

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

з прийняттям нової постанови

із закриттям провадження у справі

із залишенням позовної заяви без розгляду

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

58163

78076

28466

36817

101

149

45

62

8793

18491

19673

18326

18718

18022

98

87

857

217

 

                                                                                             
 

Таблиця 3. Перегляд апеляційним судом ухвал судів першої інстанції.

             

Результати перегляду ухвал суду першої інстанції

                                                     

Усього постановлено остаточних судових рішень щодо ухвал суду першої інстанції

Задоволено апеляційну скаргу

Закрито апеляційне провадження

Закрито апеляційне провадження в зв.з відмовою від апел.скарги

Ухвалу суду змінено

Ухвалу суду скасовано

                                                     

Усього

у тому числі

                                                     
                                                                   

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

з прийняттям нової з направленням суду першої інстанції для продовження розгляду справи

з прийняттям нової ухвали

із закриттям провадження у справі

із залишенням позовної заяви без розгляду

                                                     

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

                                                     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                                     

2325

2847

918

1172

67

98

51

58

12

20

906

1152

826

1027

58

104

13

16

9

5

                                                     
                 


Найбільший відсоток (37,3%) скасованих із переглянутих постанов Чернівецького окружного адміністративного суду (25 скасованих постанов з 67 переглянутих), Тернопільського окружного адміністративного суду – 26,7% (скасовано 89 постанов з 333 переглянутих), 25% переглянутих постанов Хмельницького окружного адміністративного суду (44 з 176 переглянутих).

Таблиця 5

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови окружних адміністративних судів скасовано

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількість скасованих постанов

Питома вага скасованих постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

 

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

 
 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ВОЛИНСЬКА

258

426

10,9%

13,1%

51

73

19,8%

17,1%

 

ЗАКАРПАТСЬКА

241

328

10,2%

10,1%

46

77

19,1%

23,5%

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

280

430

11,8%

13,3%

62

90

22,1%

20,9%

 

ЛЬВІВСЬКА

847

1292

35,8%

39,9%

173

240

20,4%

18,6%

 

РІВНЕНСЬКА

230

189

9,7%

5,8%

51

45

22,2%

23,8%

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

211

333

8,9%

10,3%

49

89

23,2%

26,7%

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА

210

176

8,9%

5,4%

39

44

18,6%

25%

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА

88

67

3,7%

2,1%

29

25

33%

37,3%

 

ВСЬОГО

2365

3241

100%

100%

500

683

21,1%

21,1%

 

 

Серед основних підстав для скасування судового рішення та ухвалення апеляційним судом нового (18 022 [18 718] постанов відповідно до ст.202 КАС України або 98,3% [95,1%] усіх скасованих 18 326 [19673] постанов) були:

 

неповнота з’ясування судом обставин, що мають значення для справи (п.1 ч.1 ст.202 КАС України) – прийнято 514 [814] постанов або 2,8% [4,1%] (з 18326 [19 673] гр.14-13 таблиці 2).

 

порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи (п.4 ч.1 ст.202 КАС України) – скасовано 17 489 [17 854] постанов або 95,4% [90,8%] (з 18326 [19 673]).

Порушення норм матеріального права в основному стосується положень законодавства, яким регламентуються публічно-правові відносини, зокрема, податкового, пенсійного, публічної служби та ін. Примітно, що питома вага відносного показника скасування постанов судів першої інстанції з підстав порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, серед усіх скасованих постанов у І півріччі 2013 року зменшилась на 2% (на 365) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У зв’язку з порушенням норм матеріального або процесуального права, що привело до неправильного вирішення справи або питання, скасовано всі серед скасованих постанови Шевченківського районного суду м. Чернівців, Кіцманського, Кельменецького, Вижницького, Новоселицького та Сокирянського районних судів Чернівецької області; Нетішинського міського, Кам’янець-Подільського та Славутського міськрайонних, Старокостянтинівського, Новоушицького, Теофіпольського, Ізяславського, Віньковецького, та Деражнянського районних судів Хмельницької області; Кузнецовського міського, Дубенського міськрайонного, Здолбунівського, Рокитнівського, Радивилівського, Корецького, Зарічненського та Демидівського районних судів Рівненської області; Залізничного районного суду м. Львова, Трускавецького та Бориславського міських, Дрогобицького міськрайонного, Турківського, Перемишлянського, Городоцького та Мостиського районних судів Львівської області; Яремчанського міського, Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;  Лановецького та Заліщицького районних судів Тернопільської області; Перечинського районного суду Закарпатської області. Найбільший відсоток скасування постанов відповідно до п.4 ч.1 ст. 202 КАС України у Свалявського (99,8% всіх скасованих постанов) та Рахівського (99,2%) районних судів Закарпатської області;  Богородчанського (99,6%), Рогатинського (99,6%) та Надвірнянського (99,1%) районних Івано-Франківської області; Ковельського міськрайонного (99,5%) та Іваничівського районного (99,1%) судів Волинської області; Гусятинського (99,5%) та Чортківського (99,4%) районних судів Тернопільської області. Найбільшу питому частку скасованих постанов загальних місцевих судів складають справи зі спорів, пов’язаних з соціальними виплатами.

З цієї підстави скасовано всі серед скасованих постанови господарського суду Волинської області, господарського суду Закарпатської області, господарського суду Львівської області, господарського суду Хмельницької області, господарського суду Івано-Франківської області, господарського суду Тернопільської області.

Серед окружних адміністративних судів найбільший відсоток скасування постанов відповідно до п.4 ч.1 ст. 202 КАС України у Рівненського окружного адміністративного суду – 95,6% (43 постанови з 45 скасованих); Івано-Франківського – 95,6% (86 з 90 скасованих), Хмельницького – 90,9% (40 з 44 скасованих) та Львівського – 90,4% (217 з 240 скасованих) окружних адміністративних судів, а загалом у всіх окружних адміністративних судів, постанови яких скасовані Львівським апеляційним адміністративним судом, питома вага скасованих постанов відповідно до п.4 ч.1 ст.202 КАС України становить більше 87%.

  невідповідність висновків суду обставинам справи (п.3 ч.1 ст.202 КАС України) – 16 адміністративних справ або 0,08 % з 18326.

 

  недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими (п.2 ч.1 ст.202 КАС України) – 3 адміністративні справи або 0,02 % з 18326.

 

Серед підстав для скасування судового рішення із залишенням позовної заяви без розгляду (217 [857] постанов відповідно до ч.1 ст.203 КАС України або 1,2% [4,4%] усіх скасованих 18 326 [19673] постанов) були:

 

●  поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи – 2 справи або 0,01% усіх скасованих постанов.

 

● надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви – 4 справи або 0,02% [4 або 0,02%] усіх скасованих постанов.

 

● інші підстави – 211 справ або 1,2% [853 або 4,3%] усіх скасованих постанов.

Значну питому частку скасованих постанов із залишенням позовної заяви без розгляду є неправильне застосування судами першої інстанції вимог ст. 99 КАС України щодо строку звернення до суду. Наведені дані свідчать про зменшення (на 642 справи або 75,3%) у звітному періоді випадків неправильного застосування судами першої інстанції положень КАС України щодо строку звернення до суду.

 

Судове рішення скасовано із закриттям провадження у справі (87 [98] постанов відповідно до ч.1 ст.203 КАС України або 0,5% [0,5%] усіх скасованих 18 326 [19673] постанов) у зв’язку із:

→ неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного судочинства (п.1 ч.1 ст.157 КАС України) – скасовано 62 постанови або 0,3% з усіх скасованих постанов.

Загальною тенденцією апеляційного розгляду адміністративних справ є зменшення кількості скасованих постанов із закриттям провадження у справі на підставі неправильного застосування судами першої інстанції правил предметної підсудності. У звітному періоді необхідно звернути увагу лише Львівському окружному адміністративному суду на збільшення скасованих постанов з цієї підстави (з 3 або 1,7% з 173 скасованих цьому суду постанов у І півріччі 2012 року до 11 або 4,6% з 240 скасованих постанов у І півріччі 2013 року).

 

→ відмовою позивача від адміністративного позову (п.2 ч.1 ст.157 КАС України) - 4 справи або 0,02% усіх скасованих постанов.

 

→ наявністю таких, що набрали законної сили, постанови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторонами (п.4 ч.1 ст.157 КАС України) – 5 справ або 0,03% усіх скасованих постанов.

 

→ у разі смерті особи або оголошення в установленому порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі (п.5 ч.1 ст.157 КАС України) – 16 справ або 0,09% усіх скасованих постанов.

 

Упродовж І півріччя 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом змінено 18 491 [8 793] постанова або 24,1[15,6%]  постанов, у яких закінчено апеляційний розгляд. Для наглядності співвідношення «переглянуті – змінені постанови» відображено в розрізі областей судів першої інстанції, постанови яких переглянуті апеляційною інстанцією на гістограмі 6.

Гістограма 6

Кількість переглянутих та змінених постанов судів першої інстанції упродовж І півріччя 2013 року

Причиною зміни судом апеляційної інстанції 99,7% [96,6%] постанов судів першої інстанції є помилкове застосування норм матеріального чи процесуального права відповідно до ч.1 п.1 ст.201 КАС України. Найчисленнішу категорію змінених постанов загальних місцевих судів складають справи зі спорів, пов’язаних з соціальними виплатами.

 

Найбільший відсоток змінених постанов по відношенню до переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом у І півріччі 2013 року, що надійшли з Тернопільської (34,6%), Волинської (26,3%) та Івано-Франківської (24,8%) областей (таблиця 6). Найменший відсоток змінених постанов судів першої інстанції Рівненської (2,1%), Хмельницької (2,5%) та Чернівецької областей (6,3%).

Серед господарських судів регіону змінено лише 1 постанову з 7 переглянутих господарського суду Івано-Франківської області або 14,3%.

 

Таблиця 6

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови судів першої інстанції змінено

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількість змінених постанов

Питома вага змінених постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

   

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

   
   

А

1

2

3

4

5

6

7

8

   

ВОЛИНСЬКА

11884

18841

21,2%

24,6%

1828

4954

15,4%

26,3%

   

ЗАКАРПАТСЬКА

5209

11269

9,3%

14,7%

789

1639

15,1%

14,5%

   

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

10784

20723

19,2%

27,1%

1866

5129

17,3%

24,8%

   

ЛЬВІВСЬКА

6932

9969

12,3%

13%

1039

1664

15%

16,7%

   

РІВНЕНСЬКА

1357

532

2,4%

0,7%

32

11

2,4%

2,1%

   

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

17533

14660

31,2%

19,2%

3131

5078

17,9%

34,6%

   

ХМЕЛЬНИЦЬКА

2094

321

3,7%

0,4%

88

8

4,2%

2,5%

   

ЧЕРНІВЕЦЬКА

387

126

0,7%

0,2%

20

8

5,2%

6,3%

   

ВСЬОГО

56180

76441

100%

100%

8793

18491

15,7%

24,2%

   

 

До загальних судів регіону з найкращими показниками за кількістю змінених постанов належать, зокрема, суди першої інстанції, - Рівненський районний суд Рівненської області (змінено 2 постанови з 116 переглянутих або 1,7%); Золочівський районний (змінено 3 постанови з 757 переглянутих або 0,4%), Нововолинський міський (змінено 4 постанови з 766 переглянутих або 0,5%), Рожищенський (змінено 1 постанову з 549 переглянутих або 0,2%), Ратнівський (змінено 3 постанови з 600 переглянутих або 0,5%), Любомльський (змінено 12 постанов з 1464 переглянутих або 0,8%), Ківерцівський (змінено 9 постанов з 697 переглянутих або 1,3%) районні суди Волинської області; Галицький (змінено 4 постанови з 1105 переглянутих або 0,4%), Рожнятівський (змінено 8 постанов з 923 переглянутих або 0,9%)  районні суди Івано-Франківської області; Тячівський (змінено 69 з 4951 переглянутих постанов або 1,4%).

Серед загальних судів регіону, у яких стан здійснення адміністративного судочинства характеризується найбільш високим рівнем змінених апеляційним судом постанов, а отже свідчить про численні порушення норм ст. 201 КАС України, можна виділити:

☼ Кельменецький районний суд Чернівецької області 75% або 3 постанови з 4;

☼ Горохівський районний суд Волинської області 69,5% або 853 постанови з 1228;

☼ Лановецький районний суд Тернопільської області 66,6% або 554 постанови з 832;

☼ Володимир-Волинський міський суд Волинської області 64% або 1133 постанов з 1770;

☼ Підгаєцький районний суд Тернопільської області 56,8% або 150 постанови з 264;

☼ Міжгірський районний суд Закарпатської області 55,5% або 709 постанови з 1278;

☼ Трускавецький міський суд Рівненської області 54,2% або 117 постанов з 216;

☼ Бучацький районний суд Тернопільської області 51,8% або 619 постанови з 1195;

☼ Бережанський районний суд Тернопільської області 50,3% або 539 постанови з 1071;

☼ Сокальський районний суд Львівської області 50% або 139 постанов з 278 переглянутих.

У І півріччі 2013 року найменше у відсотковому відношенні змінено постанов Тернопільського окружного адміністративного суду 0,3% (1 змінена постанова з 333 переглянутих), Волинського окружного адміністративного суду – 0,7% (3 змінених з 426 переглянутих), Івано-Франківського окружного адміністративного суду 0,9% (змінено 4 постанови з 430 переглянутих), про що свідчать дані таблиці 7.

Найбільший відсоток (2,4%) змінених із переглянутих постанов Закарпатського окружного адміністративного суду (8 змінених постанов з 328 переглянутих), Рівненського окружного адміністративного суду – 1,6% (змінено 3 постанови з 189 переглянутих), по 1,5% переглянутих постанов Чернівецького окружного адміністративного суду (1 з 67 переглянутих) та Львівського окружного адміністративного суду (19 змінених постанов з 1292 переглянутих).

Отже, за підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією постанов окружних адміністративних судів у І півріччі 2013 року найвища якість розгляду справ у Волинського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів, найнижча – у Чернівецького окружного адміністративного суду.

 

 

 

 

 

Таблиця 7

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови окружних адміністративних судів змінено

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількість змінених постанов

Питома вага змінених постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

 

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

 
 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ВОЛИНСЬКА

258

426

10,9%

13,1%

3

3

1,2%

0,7%

 

ЗАКАРПАТСЬКА

241

328

10,2%

10,1%

3

8

1,2%

2,4%

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

280

430

11,8%

13,3%

2

4

0,7%

0,9%

 

ЛЬВІВСЬКА

847

1292

35,8%

39,9%

15

19

1,8%

1,5%

 

РІВНЕНСЬКА

230

189

9,7%

5,8%

1

3

0,4%

1,6%

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

211

333

8,9%

10,3%

2

1

0,9%

0,3%

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА

210

176

8,9%

5,4%

2

2

1,0%

1,1%

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА

88

67

3,72%

2,1%

0

1

0,0%

1,5%

 

ВСЬОГО

2365

3241

100%

100%

28

41

1,2%

1,3%

 

 

До головних категорій справ, розглянутих у звітному періоді апеляційним адміністративним судом за апеляційними скаргами на постанови судів першої інстанції слід віднести (див. також таблицю 8):

 

1) Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян як найчисленніша серед переглянутих категорій складає 73 038 [53 581] або 95,5% [95,4%] усіх переглянутих справ,

з яких постанову суду скасовано у 17 365  [18 953] справах або 23,8% [35,4%] від переглянутих цієї категорії справ,

та змінено - у 18 443 [8756]  справах або 25,3% [16,3%].

Серед справ даної категорії вагоме місце посідають справи:

Щодо соціального захисту дітей війни – 64 646 [44 810] справ або 84,6% [79,8%] усіх переглянутих справ. Відповідно скасовано – 14 939 [14 978] або 23,1% [33,4%] від переглянутих справ даної категорії,

та змінено - у 17 036 [7 748]  справах або 26,4% [17,3%].

Щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 481 [2 195] справ або 7,2% [3,9%] усіх переглянутих справ. Відповідно скасовано – 753 [1 174] або 13,7% [53,5%] від переглянутих справ даної категорії,

та змінено - у 1 279 [168]  справах або 23,3% [7,7%].

Щодо соціального захисту сімей з дітьми – 163 [1 037] справ або 0,2% [1,8%] усіх переглянутих справ. Відповідно скасовано – 81 [572] або 49,7% [55,2%] від переглянутих справ даної категорії,

та змінено - у 3 [49]  справах або 1,8% [4,7%].

Необхідно відзначити суттєве зменшення спорів щодо соціального захисту сімей з дітьми у звітному періоді, що є наслідком врегулювання даного питання на законодавчому рівні та зменшення кількості звернень до суду в цій категорії справ.

Щодо соціального захисту та зайнятості інвалідів – 187 [53] справ або 0,2% [0,1%] усіх переглянутих справ. Відповідно скасовано – 62 [14] або 33,2% [26,4%] від переглянутих справ даної категорії,

та змінено - у 5 [1]  справі або 2,7% [1,9%].

 

2) Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів – 65 справ (0,1%) [у І півріччі 2012 року - 62 справи (0,1%)], з яких постанову суду скасовано у 19 справах (29,2%) [у І півріччі 2012 року – у 15 справах (24,2%)] та змінено у 1 справі (1,5%) [у І півріччі 2012 року – у 2 справах (3,2%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи щодо забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів – 0,1% усіх переглянутих постанов судів першої інстанції або 50 справ [у І півріччі 2012 року – 0,1% або 56 справ], з яких в 13 (26%) справах [у І півріччі 2012 року – у 14 (25%) справах] скасовано судові рішення та змінено в обох порівнюваних періодах у 1 справі (2%) [у І півріччі 2012 року – 1,8%].

 

3) Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки – 306 справ (0,4%) [у І півріччі 2012 року - 339 справ (0,6%)], з яких постанову суду скасовано у 103 справах (33,7%) [у І півріччі 2012 року – у 134 справах (39,5%)] та змінено у 2 справах (0,7%) [у І півріччі 2012 року – у 7 справах (2,1%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи щодо дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів – 0,3% усіх переглянутих постанов судів першої інстанції або 227 справ [у І півріччі 2012 року – 0,5% або 267 справ], з яких в 84 (37%) справах [у І півріччі 2012 року – у 113 (42,3%) справах] скасовано судові рішення та змінено у 1 справі (0,4%) [у І півріччі 2012 року – у 7 справах (2,6%)].

 

4) Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки – 285 справ (0,4%) [у І півріччі 2012 року - 256 справ (0,5%)], з яких постанову суду скасовано у 102 справах (35,8%) [у І півріччі 2012 року – у 75 справах  (29,3%)] та змінено у 7 справах (2,5%) [у І півріччі 2012 року – у 1 справі  (0,4%)]. В тому числі справи зі спорів щодо митної справи; зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту – 50 справ (0,1%) [у І півріччі 2012 року - 51 справа (0,1%)], з яких постанову суду скасовано у 15 справах (30%) [у І півріччі 2012 року – у 12 справах  (23,5%)] та змінено в обох порівнюваних періодах у 1 справі (по 2%).

 

 

4) Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування – 353 справи (0,5%) [у І півріччі 2012 року - 273 справи (0,5%)], з яких постанову суду скасовано у 140 справах (39,7%) [у І півріччі 2012 року – у 102 справах (37,4%)] та змінено у 7 справах (2%) [у І півріччі 2012 року – у 3 справах (1,1%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи щодо землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 0,3% усіх переглянутих постанов судів першої інстанції або 216 справ [уІ півріччі 2012 року – 0,3% або 189 справ], з яких у 92 (42,6%) справах [у І півріччі 2012 року – у 72 (38,1%) справах] скасовано судові рішення та змінено у 5 справах (2,3%) [у І півріччі 2012 року – у 3 справах (1,6%)].

 

5) Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог та справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема спорів за участю податкових органів – 1 762 справи (2,3%) [у І півріччі 2012 року – 1 104 справи (2%)], з яких постанову суду скасовано у 377 справах (21,4%) [у І півріччі 2012 року – у 210 справах (19%)] та змінено у 14 справах (0,8%) [у І півріччі 2012 року – у 9 справах (0,8%)].

Серед справ даної категорії вагоме місце посідають:

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики щодо адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів – 1 149 справ (1,5%) [у І півріччі 2012 року - 619 справ (1,1%)], з яких постанову суду скасовано у 227 справах (19,8%) [у І півріччі 2012 року – у 104 справах (16,8%)] та змінено у 8 справах (0,7%) [у І півріччі 2012 року – у 3 справах (0,5%)]. Справи за зверненнями податкових органів України становлять 0,3% (229) переглянутих справ [у І півріччі 2012 року – 0,3% (159 справ)], з них 29 (0,04%) [у І півріччі 2012 року – 11 (0,02%)] справ щодо стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав, а також щодо припинення юридичної особи та 149 (0,2%) [у І півріччі 2012 року – 119 (0,2%)] – щодо стягнення податкової заборгованості.

 

6) Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах – 6 справ [у І півріччі 2012 року - 8 справ], з яких не скасовано та не змінено жодної постанови.

 

7) Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції – 332 справи (0,4%) [у І півріччі 2012 року - 227 справ (0,4%)], з яких постанову суду скасовано у 100 справах (30,1%) [у І півріччі 2012 року – у 63 справах (27,8%)] та змінено у 10 справах (3%) [у І півріччі 2012 року – у 12 справах (5,3%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи щодо прокуратури – 0,01% усіх переглянутих постанов судів першої інстанції або 11 справ [у І півріччі 2012 року – 0,04% або 23 справи], з яких у 5 (45,5%) справах [у І півріччі 2012 року – у 7 (30,4%) справах] скасовано судові рішення та не змінено жодної; а також справи щодо виконавчої служби та виконавчого провадження - 317 справ (0,4%) [у І півріччі 2012 року - 202 справи (0,4%)], з яких постанову суду скасовано у 94 справах (29,7%) [у І півріччі 2012 року – у 55 справах (27,2%)] та змінено у 10 справах (3,2%) [у І півріччі 2012 року – у 11 справах (5,4%)].

 

8) Справи зі спорів з відносин публічної служби – 262 справи (0,3%) [у І півріччі 2012 року - 301 справа (0,5%)], з яких постанову суду скасовано у 111 справах (42,4%) [у І півріччі 2012 року – у 108 справах (35,9%)] та змінено у 7 справах (2,7%) [у І півріччі 2012 року – у 3 справах (1%)]. Серед справ даної категорії пріоритетне місце займають справи про проходження служби – 0,1% або 93 справи [у І півріччі 2012 року – 0,2% або 122 справи], з яких у 53 (57%) справах [у І півріччі 2012 року – у 44 (36,1%) справах] скасовано судові рішення та змінено у 2 справах (2,2%) [у І півріччі 2012 року – у 3 справах (2,5%)]; та справи щодо звільнення з публічної служби – 167 або 0,2% [у І півріччі 2012 року - 179 або 0,3%] справи, з яких у 58 (34,7%) [у І півріччі 2012 року – у 64 (35,8%)] справі скасовано прийняті судами першої інстанції постанови та змінено 5 справ (3%).

 

Найбільша кількість постанов, залишених без змін у звітному періоді, спостерігається у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог 1 598 постанов (79,5% загальної кількості переглянутих постанов цієї категорії спору), та у справах зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища – 80% (4 справи з 5), у справах зі спорів щодо біженців 87,1% (27 справ з 31),  у справах зі спорів щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та становить 83,5% (197 постанов з 236). 

 

Характерним для звітного періоду є те, що показник змінених справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян суттєво зріс у порівнянні з минулорічним звітним періодом (на 9 687 справ або в 2,1 разу). Примітною також є тенденція коливання маятника переглянутих постанов цієї категорії в сторону перевищення показника змінених постанов над показником скасованих, що відбулась вперше з часу функціонування Львівського апеляційного адміністративного суду. Це свідчить про менш суттєві порушення судами першої інстанції при розгляді справ, пов’язаних із соціальними виплатами. Оскільки зазначена категорія справ є найчисельнішою в структурі переглянутих, необхідна чітка і однозначна правова позиція, стала судова практика, проведення навчань та семінарів для суддів судів усіх рівнів щодо цієї категорії справ.


Таблиця 8. Основні категорії переглянутих адміністративних справ за апеляційними скаргами на постанови судів першої інстанції,

       

наслідки їх перегляду та питома вага.

                             

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Усього переглянуто постанов суду першої інстанції

Питома вага від переглянутих справ

Скасовано постанов

Змінено постанов

     

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

кількість

питома вага від переглянутих даної категорії (підкатегорії) справ (гр.5-6 до гр.1-2)

кількість

питома вага від даної категорії (підкатегорії) справ (гр.9-10 до гр.1-2)

     

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

     

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо

53581

73038

95,4%

95,5%

18953

17365

35,4%

23,8%

8756

18443

16,3%

25,3%

     
 

соціального захисту дітей війни

44810

64646

79,8%

84,6%

14978

14939

33,4%

23,1%

7748

17036

17,3%

26,4%

     

у тому числі

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2195

5481

3,9%

7,2%

1174

753

53,5%

13,7%

168

1279

7,7%

23,3%

     
 

соціального захисту сімей з дітьми

1037

163

1,8%

0,2%

572

81

55,2%

49,7%

49

3

4,7%

1,8%

     
 

соціального захисту та зайнятості інвалідів

53

187

0,1%

0,2%

14

62

26,4%

33,2%

1

5

1,9%

2,7%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів

62

65

0,1%

0,1%

15

19

24,2%

29,2%

2

1

3,2%

1,5%

     

щодо

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

56

50

0,1%

0,1%

14

13

25%

26%

1

1

1,8%

2%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів

339

306

0,6%

0,4%

134

103

39,5%

33,7%

7

2

2,1%

0,7%

     

щодо

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

267

227

0,5%

0,3%

113

84

42,3%

37%

7

1

2,6%

0,4%

     

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

256

285

0,5%

0,4%

75

102

29,3%

35,8%

1

7

0,4%

2,5%

     

щодо

митної справи; зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту

51

50

0,1%

0,1%

12

15

23,5%

30%

1

1

2%

2%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів

273

353

0,5%

0,5%

102

140

37,4%

39,7%

3

7

1,1%

2%

     

щодо

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин

189

216

0,3%

0,3%

72

92

38,1%

42,6%

3

5

1,6%

2,3%

     

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог та справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема спорів за участю податкових органів

1104

1762

2%

2,3%

210

377

19%

21,4%

9

14

0,8%

0,8%

     

у тому числі

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики щодо адміністрування окремих податків, зборів та обов'язкових платежів

619

1149

1,1%

1,5%

104

227

16,8%

19,8%

3

8

0,5%

0,7%

     

Справи за зверненнями податкових органів щодо

159

229

0,3%

0,3%

22

39

13,8%

17%

4

2

2,5%

0,9%

     

з них

стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав, а також щодо припинення юридичної особи

11

29

0,02%

0,04%

4

6

36,4%

20,7%

0

0

         

стягнення податкової заборгованості

119

149

0,2%

0,2%

10

24

8,4%

16,1%

4

2

3,4%

1,3%

     

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

8

6

0,01%

0,01%

6

0

75%

 

0

0

         

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

227

332

0,4%

0,43%

63

100

27,8%

30,1%

12

10

5,3%

3%

     

щодо

прокуратури

23

11

0,04%

0,01%

7

5

30,4%

45,5%

1

 

4%

       

виконавчої служби та виконавчого провадження

202

317

0,4%

0,4%

55

94

27,2%

29,7%

11

10

5,4%

3,2%

     

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи

301

262

0,5%

0,3%

108

111

35,9%

42,4%

3

7

1%

2,7%

     

щодо

звільнення з публічної служби

179

167

0,3%

0,2%

64

58

35,8%

34,7%

0

5

 

3%

     

проходження служби

122

93

0,2%

0,1%

44

53

36,1%

57%

3

2

2,5%

2,2%

     

Інші категорії спору

1

0

0,002%

 

1

0

100%

 

0

0

 

       

 

УСЬОГО СПРАВ

56180

76441

100%

100%

19673

18326

 

 

8793

18491

 

 

     
                                         


3.     Апеляційний перегляд ухвал суду першої інстанції.

 

Щодо справ за апеляційними скаргами на ухвали судів першої інстанції, то таких Львівським апеляційним адміністративним судом розглянуто загалом у звітному періоді 2 847 справ або 48,7%  від усіх справ з апеляційними скаргами на ухвали судів першої інстанції (з 5845), що перебували на розгляді апеляційного суду [у І півріччі 2012 року – 2 325 справ або 31,2% з 7588] (див. таблицю 3).

Закінчено апеляційний розгляд у 2 629 справах на ухвали судів першої інстанції або 3,3% від переглянутих Львівським апеляційним судом (решта – 76652 або 96,7% - на постанови судів першої інстанції), або 92,3% з 2847 усіх постановлених Львівським апеляційним адміністративним судом рішень у провадженнях, де оскаржуються ухвали судів першої інстанції.

З них апеляційні скарги задоволено у 1 172 справах або 44,6% справ, у яких закінчено апеляційний розгляд на ухвали судів першої інстанції [у І півріччі 2012 року – у 918 справах або 42,7%].

Апеляційне провадження закрито у 98 справах або 3,7% від усіх ухвал, провадження у яких закінчено [у І півріччі 2012 року – у 67 справах або 3,1%], в тому числі внаслідок відмови від апеляційної скарги у 58 справах або 59,2% справ, у яких закрито апеляційне провадження [у І півріччі 2012 року – у 51 справі або 76,1%].  

Структура переглянутих ухвал у І півріччі 2013 року представлена на діаграмі 1.

Діаграма 1

Структура переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом ухвал судів першої інстанції у І півріччі 2013 року

Упродовж І півріччя 2013 року змінено 20 ухвал адміністративних судів Львівського апеляційного адміністративного округу або 0,7% від переглянутих ухвал (з 2847) [у І півріччі 2012 року – у 12 справах або 0,5%].

Серед окружних адміністративних судів регіону у звітному періоді змінено по 1 ухвалі, винесеній суддями Закарпатського, Івано-Франківського, Чернівецького окружних адміністративних судів та змінено 5 ухвал Львівського окружного адміністративного суду, в той час як у І півріччі 2012 року змінено по 1 ухвалі, винесеній суддями Тернопільського та Хмельницького окружних адміністративних судів.

 

Загальна кількість скасованих апеляційним судом ухвал суду першої інстанції, склала у І півріччі 2013 року – 1 152 справи або 45,6% (з 2529) (за даними таблиці 9) [906 справ або 43,6%] від усіх переглянутих за апеляційними скаргами на винесені адміністративними судами ухвали (порівняння ухвал за видами, скасованих уІ півріччі 2012 року та у І півріччі 2013 року (гістограма 7).

Гістограма 7

Кількість скасованих ухвал судів першої інстанції за видами у І півріччі 2012 року та у І півріччі 2013 року

 

 

* З них скасовано ухвал про відмову у відкритті провадження у справі – 120 з 250 або 48% [124 або 51,2%] усіх переглянутих ухвал даного різновиду.

*Ухвал про повернення позовної заяви – 199 з 330 справ або 60,3% [159 або 56,2%].

*Ухвал про закриття провадження в адміністративній справі – 119 з 191 або 62,3% [74 або 49,3%] усіх переглянутих ухвал даного різновиду.

         *Ухвал про залишення позовної заяви без розгляду у І півріччі 2013 року – 508 з 993 справ або 51,2% [374 або 49,4%].

         *Інших процесуальних ухвал скасовано – 206 з 765 або 26,9% [175 або 24,4%] усіх переглянутих ухвал даного різновиду.

Найбільша амплітуда співвідношення скасованих до переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом спостерігається щодо ухвал про закриття провадження у справі (62,3% скасованих до переглянутих ухвал даного різновиду) та щодо ухвал про повернення позовної заяви (60,3% скасованих до переглянутих ухвал даного різновиду)  [у І півріччі 2012 року спостерігалась аналогічна тенденція].

Наведене свідчить про необхідність надання практичної та методичної допомоги адміністративним судам Львівського апеляційного адміністративного округу в частині застосування ст. 108 та ст. 157 КАС України.

 

Найбільш суттєві показники, пов’язані з апеляційним переглядом ухвал адміністративних судів регіону у звітному періоді відображено в таблиці 9.

Таблиця 9

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де ухвалу суду першої інстанції скасовано

Область

Кількість переглянутих ухвал

Питома вага від усіх переглянутих ухвал регіону

Кількість скасованих ухвал

Питома вага скасованих ухвал (гр.5-6 до гр. 1-2)

     

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

     
     

А

1

2

3

4

5

6

7

8

     

ВОЛИНСЬКА

339

417

16,3%

16,5%

85

110

25,1%

26,4%

     

ЗАКАРПАТСЬКА

272

325

13,1%

12,9%

151

192

55,5%

59,1%

     

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

313

468

15,1%

18,5%

145

202

46,3%

43,2%

     

ЛЬВІВСЬКА

779

923

37,5%

36,5%

348

428

44,7%

46,4%

     

РІВНЕНСЬКА

72

88

3,5%

3,5%

35

55

48,6%

62,5%

     

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

157

203

7,6%

8%

80

103

51%

50,7%

     

ХМЕЛЬНИЦЬКА

101

52

4,9%

2,1%

36

32

35,6%

61,5%

     

ЧЕРНІВЕЦЬКА

44

51

2,1%

2%

25

29

56,8%

56,9%

     

ВСЬОГО

2079

2529

100%

100%

906

1152

43,6%

45,6%

     

 

При цьому варто зазначити, що, спостерігається тенденція щодо збільшення відсотка скасованих ухвал по відношенню до переглянутих як в загальному по регіону, так і щодо більшості областей, що вказує на зростання відсотка порушень судами першої інстанції норм процесуального права. Так, у Хмельницькій області вказаний показник збільшився з 35,6% у І півріччі 2012 році до 61,5% у І півріччі 2013 року, у Рівненській – з 48,6% до 62,5%, у Закарпатській – з 55,5% до 59,1%, у Львівській – з 44,7% до 46,4%, у Волинській – з 25,1% до 26,4%, у Чернівецькій – з 56,8% до 56,9%.

На відміну від зазначеного, лише у двох областях регіону відбулось незначне зменшення даного показника, а саме: у Івано-Франківській області - з 46,3% в аналогічному періоді минулого року до 43,2% у І півріччі 2013 року, у Тернопільській області – з 51% до 50,7%.

 

Найбільша питома частка скасованих ухвал (100%) у Вижницького, Глибоцького, Кіцманського, Путильського районних судів Чернівецької області, Городоцького, Старокостянтинівського, Теофіпольського районних судів Хмельницької області, Бережанського, Бучацького, Збаразького, Зборівського, Козівського, Підволочиського районних судів Тернопільської області, Володимирецького, Демидівського, Острозького, Рівненського, Сарненського районних та Дубенського міськрайонного судів Рівненської області, Бориславського міського та Кам’янка-Бузького, Радехівського районних судів Львівської області, Яремчанського міського суду Івано-Франківської області, Великоберезнянського районного суду Закарпатської області, Горохівського районного суду Волинської області.

 

Найкращі показники (не скасовано жодної з переглянутих ухвал) у Володимир-Волинського міського та Любешівського, Маневицького, Шацького районних судів Волинської області, Болехівського міського суду Івано-Франківської області, Мостиського, Перемишлянського районних судів Львівської області, Березнівського, Дубровицького, Костопільського районних судів Рівненської області, Волочиського районного суду Хмельницької області, Герцаївського районного суду Чернівецької області.

 

Серед господарських судів регіону скасовано всі переглянуті ухвали у господарського суду Львівської області, господарського суду Закарпатської області. Це найгірші показники.

Найкращі показники у господарського суду Рівненської області, господарського суду Чернівецької області, у яких не скасовано жодної з переглянутих ухвал.

 

Найбільш суттєві показники, пов’язані з апеляційним переглядом ухвал окружних адміністративних судів регіону у звітному періоді відображено в таблиці 10.

Серед окружних адміністративних судів регіону  найбільший відсоток скасованих ухвал до переглянутих спостерігається у Закарпатського окружного адміністративного суду (57,8% або 74 ухвали з 128 переглянутих) [63% або 51 ухвала з 81 переглянутої], а також у Хмельницького окружного адміністративного суду (56,7% або 17 ухвал з 30 переглянутих)  [46,5% або 20 ухвал з 43 переглянутих] та у Рівненського окружного адміністративного суду (56,3% або 27 ухвал з 48 переглянутих)  [41,2% або 14 ухвал з 34 переглянутих]. Необхідно детально проаналізувати причини скасування ухвал окружних адміністративних судів, оскільки, як свідчать дані таблиці 10, показники скасованих ухвал серед переглянутих у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 36,7% (126 ухвал).

Таблиця 10

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де ухвалу окружного адміністративного суду скасовано

Область

Кількість переглянутих ухвал

Питома вага від усіх переглянутих ухвал регіону

Кількість скасованих ухвал

Питома вага скасованих ухвал (гр.5-6 до гр. 1-2)

     

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

     
     

А

1

2

3

4

5

6

7

8

     

ВОЛИНСЬКА

97

157

12,2%

15,3%

31

38

32%

24,2%

     

ЗАКАРПАТСЬКА

81

128

10,2%

12,5%

51

74

63%

57,8%

     

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

112

153

14,1%

14,9%

43

71

38,4%

46,4%

     

ЛЬВІВСЬКА

374

411

47%

40%

153

193

40,9%

47%

     

РІВНЕНСЬКА

34

48

4,3%

4,7%

14

27

41,2%

56,3%

     

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

34

68

4,3%

6,6%

17

32

50%

47,1%

     

ХМЕЛЬНИЦЬКА

43

30

5,4%

2,9%

20

17

46,5%

56,7%

     

ЧЕРНІВЕЦЬКА

21

32

2,6%

3,1%

14

17

66,7%

53,1%

     

ВСЬОГО

796

1027

100%

100%

343

469

43,1%

45,7%

     

 

Найкращі показники у Волинського окружного адміністративного суду (24,2% або 38 ухвал з 157 переглянутих) [32% або 31 ухвала з 97 переглянутих].

Отже, за підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією ухвал окружних адміністративних судів у І півріччі 2013 року найвища якість розгляду справ у Волинського окружного адміністративного суду, найнижча – у Закарпатського окружного адміністративного суду.

 

Із загальної кількості скасованих апеляційним судом ухвал суду першої інстанції (див.таблицю 3), результати перегляду виглядають наступним чином:

 

√ з постановленням нової ухвали з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи – І півріччі у 2013 року – 1 027 ухвал або 89,1% усіх скасованих ухвал [826 або 91,2%].

 

√ з постановленням нової ухвали - у І півріччі 2013 року – 104 або 9,1% усіх скасованих ухвал [58 або 6,4%].  

Питому частку даної категорії справ складають справи за апеляційними скаргами на ухвали адміністративних судів про вжиття або скасування заходів забезпечення позову, роз’яснення судового рішення, окремі ухвали.

 

         √ із закриттям провадження у справі – 16 або 1,4% від усіх скасованих ухвал [13 або 1,4%].

 

   √ із залишенням позовної заяви без розгляду – 5 або 0,4% від усіх скасованих ухвал [9 або 1%].

 

Аналізуючи результати перегляду апеляційним судом ухвал суду першої інстанції, слід відзначити, що упродовж І півріччя 2013 року зросла питома частка скасованих ухвал із постановленням нової ухвали, що свідчить про необхідність проведення навчань та семінарів з суддями судів першої інстанції щодо постановлення некінцевих ухвал суду першої інстанції.

 

4.     Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 

Упродовж  І півріччя 2013 року на розгляд до апеляційного адміністративного суду надійшло 18 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (далі – заяви) [81], що в 4,5 разу менше, ніж у минулорічному звітному періоді.

У звітному періоді розглянуто 35 заяв, відмовлено у відкритті провадження по 1 заяві та 3 заяви повернуто заявникам, що у сукупності становить 72,2% загальної кількості заяв, які перебували на розгляді [25 заяв розглянуто та 19 заяв повернуто заявнику – всього 43,6% заяв, що перебували на розгляді].

Залишок заяв на кінець І півріччя 2013 року становить 15 заяв або 27,8% загальної кількості заяв, що перебували на розгляді  [57 заяв або 56,4% заяв, що перебували на розгляді]. Підсумки звітного періоду відображають тенденцію до значного скорочення залишків нерозглянутих заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Підставами оскарження рішень були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду – у 17 випадках або 94,4% загальної кількості заяв, які надійшли на розгляд [81 заява або 100% заяв, що надійшли на розгляд]. У 1 заяві або 5,6% заяв, що надійшли на розгляд, підставою для оскарження рішень відповідно до ст. 245 КАС України було скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути.

У результаті розгляду справ - у 25 справах або 46,3% тих, що перебували на розгляді, заяву залишено без задоволення [24 справ або 23,8% заяв, що перебували на розгляді] та задоволено 5 або 9,3% заяв, що перебували на розгляді [1 заява або 0,1% заяв, що перебували на розгляді] із постановленням 3 постанов та ухваленням 2 ухвал [винесено 1 постанову].

 

5.Розгляд позовних заяв.

 

У І півріччі 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду як до суду першої інстанції надійшла 1 позовна заява, яка внаслідок порушення правил інстанційної підсудності на підставі п.2 ст.20 КАС України була повернута заявникам.

Станом на кінець звітного періоду залишків нерозглянутих справ та матеріалів позовного провадження не перебуває.

 

6.     Видача виконавчих документів щодо звернення до виконання рішень суду у частині майнових стягнень.

 

Упродовж І півріччя 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом видано 6 виконавчих документів на виконання рішень в адміністративних справах у частині майнових стягнень на суму 1 924 751 грн. [у І півріччі 2012 року – 10 виконавчих документів на суму  799 838 гривень].

 

7.     Висновки та пропозиції.

 

Аналіз здійснення судочинства Львівським апеляційним адміністративним судом у І півріччі 2013 року проведено в порівнянні із статистичними даними І півріччя 2012 року. Аналіз загальних показників здійснення судочинства досліджено за весь час діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду. Підсумовуючи цей аналіз, слід відзначити наступне.

 

Упродовж І півріччя 2013 року спостерігається тенденція до стрімкого падіння показника надходження апеляційних скарг на розгляд Львівського апеляційного адміністративного суду.

Зменшення надходження апеляційних скарг спостерігалось також у І півріччі 2010 року, коли перегляд в апеляційному порядку рішень, винесених судами першої інстанції у справах, пов’язаних із соціальними виплатами, здійснювався апеляційними судами областей в порядку цивільного судочинства.

         Поряд з цим, відбувається суттєве зменшення кількості звернень до суду в цій категорії справ.

         Таким чином, упродовж І півріччя 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 9 409 справ за апеляційними скаргами проти 119 506 справ у аналогічному періоді минулого року, тобто у 12,7 разу менше.

З урахуванням залишку нерозглянутих в апеляційному порядку справ і матеріалів на початок звітного періоду, на розгляді Львівського апеляційного адміністративного суду перебувала 197 091 справа за апеляційними скаргами, що в 1,3 разу менше, ніж у І півріччі 2012 року [261 460 справ].

Кількісні зміни надходження та розгляду справ за апеляційними скаргами вплинули на кількість справ, яка перебувала на розгляді упродовж звітного періоду, а також на кількість залишку справ, які станом на кінець звітного періоду не розглянуті.

Враховуючи те, що станом на кінець звітного періоду із 61 штатної одиниці, суддівський корпус налічує 42 судді, у середньому на одного суддю-доповідача припадає у І півріччі 2013 року – 41 адміністративна справа на місяць, у І півріччі 2012 року – 658 справ, що надійшли на розгляд. Однак, з урахуванням залишку на початок періоду, навантаження на працюючого суддю значно зростає і складає 1 441 та 853 справи відповідно. За рахунок значного зменшення надходження адміністративних справ, щомісячне навантаження на одного працюючого суддю справ, які перебували на розгляді, зменшилось в 1,7 разу у порівнюваних періодах.

Напрацювання сталої судової практики розгляду окремих категорій справ, збільшення кількості суддів у Львівському апеляційному адміністративному суді, доукомплектування працівників апарату суду, дозволило забезпечити розгляд 41% справ за апеляційними скаргами, що перебували у Львівському апеляційному адміністративному суді упродовж І півріччя 2013 року. В аналогічному періоді минулого року цей показник становив 23%. З часу функціонування суду цей показник є найвищим.

Отже, упродовж І півріччя 2013 року розглянуто  80 923 справи. У аналогічному періоді минулого року такий кількісний показник становив 60 488 справ. Таким чином, даний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на чверть, що у абсолютному співвідношенні складає 20 435 справ.

Визначальною тенденцією діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду є невпинне зростання щомісячного навантаження розглянутих адміністративних справ за апеляційними скаргами працюючим суддею. Так, у звітному періоді працюючим суддею (з розрахунку 42 суддів) розглянуто  350 адміністративних справ в місяць проти 333 (з розрахунку 33 суддів) – у І півріччі 2012 року.

Зростання показника розглянутих справ на одного суддю Львівського апеляційного адміністративного суду зумовлено, насамперед, створенням максимально можливих комфортних умов праці для суддів та працівників апарату суду в умовах систематичного недофінансування, постійний та дієвий контроль зі сторони керівництва суду за процесом здійснення судочинства, підвищенням кваліфікації суддів та працівників апарату суду, швидким налаштуванням комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» (далі – КП «ДСС») після зміни її версій, удосконалення шаблонів процесуальних документів, вироблення спільних правових позицій суддями ЛААС в якості реагування на зміни чинного законодавства та систематичне обговорення проблемних питань щодо його застосування, врахування в роботі інформаційних листів, узагальнень Вищого адміністративного суду України, Верховного суду України, допомога новоприйнятим суддям та працівникам  апарату суду.

З розглянутих упродовж  І півріччя 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом 80 923 адміністративних справ:

737 поданих апеляційних скарг повернуто або 0,9% загальної кількості розглянутих адміністративних справ;

у 905 випадках (1,1%) відмовлено у відкритті апеляційного провадження;

щодо 79 281 справ (98%) закінчено апеляційний розгляд, з яких у 247 справах апеляційне провадження закрито, у 64 справах визнано постанови або ухвали судів першої інстанції нечинними та у 78 970 справах здійснено апеляційний перегляд судових рішень.

У відкритті апеляційного провадження відмовлено у переважній більшості випадків внаслідок пропущення строку на апеляційне оскарження; оскарження ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку окремо від постанови суду всупереч ч.2 ст.185 КАС України; через несплату (недоплату) судового збору; оскарження в апеляційному порядку постанов у справі про адміністративне правопорушення, що не відповідає положенням ч.2 ст.171-2 КАС України.

Апеляційні скарги здебільшого були повернуті у зв’язку з їх відкликанням апелянтами на підставі ч.2 ст.193 КАС України; через неправильне оформлення апеляційної скарги відповідно до вимог ст. 187 КАС України; по причині несплати (недоплати) судового збору; внаслідок пропущення строку на апеляційне оскарження; для належного оформлення справи судом першої інстанції відповідно до норм ст. 188 КАС України; передано для розгляду у Вінницький апеляційний адміністративний суд.

У зв’язку з наведеним, неврегульованим залишається питання судової практики щодо справ, у яких апеляційні скарги подано з пропущенням строку їх подання. Частиною 2 статті 102 КАС України передбачено, що питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує в порядку письмового провадження чи в судовому засіданні на розсуд суду. Відповідно до статті 189 КАС України суддя-доповідач відмовляє  у відкритті апеляційного провадження, якщо апелянтом на виконання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, не подано заяви про поновлення строку, коли такий пропущено, або вказані у заяві підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними. Внаслідок різного тлумачення зазначених норм КАС України, одними суддями Львівського апеляційного адміністративного суду питання поновлення (продовження) строку розглядається колегіально, інші - ухвалюють рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження одноособово. Крім того, одні судді Львівського апеляційного адміністративного суду на виконання вимог статті 108 КАС України повертають апеляційну скаргу на підставі невиконання апелянтом умов залишення апеляційної скарги без руху у випадку неподання заяви про поновлення строку або неналежного її обґрунтування, а інші – відмовляють у відкритті апеляційного провадження згідно статті 189 КАС України з тих же підстав.

         У звітному періоді апеляційні скарги задоволено повністю або частково щодо 47,9% справ, у яких закінчено провадження   проти 50,3% у І півріччі 2012 року. Закінчено апеляційний розгляд у 40,2% справ, що перебували на розгляді, в аналогічному періоді минулого року – щодо 22,4% справ, що перебували на розгляді. У 64 справах закінчено провадження у зв’язку з визнанням постанови або ухвали нечинною [у І півріччі 2012 року –у 44 справах]. Відносно 247 справ закрито апеляційне провадження [у аналогічному періоді минулого року – 168 справ]. 

До справ, у яких закрито провадження упродовж звітного періоду у звіті форми 22-А враховано адміністративні справи, в яких після відкриття провадження апеляційною інстанцією ухвалено рішення:

- про залишення апеляційної скарги без розгляду, оскільки в судовому засіданні встановлено відсутність обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу та після залишення апеляційної скарги без руху цей недолік усунуто не було (1 справа);

- про повернення апеляційної скарги у зв’язку з тим, що в судовому засіданні з’ясувалось, що довіреністю представника не передбачено права на подання апеляційної скарги і зазначений недолік не усунуто в термін, передбачений ухвалою про залишення апеляційної скарги без руху (1 справа);

- про повернення апеляційної скарги у зв’язку з її відкликанням на підставі ч.2 ст.193 КАС України до початку розгляду справи судом апеляційної інстанції (55 рішень ухвалено одноособово, 4 справи розглянуті у відкритому судовому засіданні, 11 справ – у письмовому провадженні).

Наведене свідчить про необхідність врегулювання судової практики в даному питанні, внесення відповідних змін у форму звітності.

        

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду зменшився  у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 1,7 разу (з 200 972 до 116168 справ). Таке явище обумовлено як стрімким скороченням надходження справ за апеляційними скаргами до Львівського апеляційного адміністративного суду, так і суттєвим збільшенням кількості розглянутих справ упродовж І півріччя 2013 року, та становить таку ж пропорцію, що й зменшення навантаження на працюючого суддю справ, що перебували на розгляді.

Оскільки серед апеляційних адміністративних скарг, що перебувають на розгляді, значний відсоток складають адміністративні справи зі спорів, пов’язаних із соціальними виплатами, а також враховуючи вироблення судової практики щодо вирішення цієї категорії спорів, впровадження шаблонів процесуальних документів в КП «ДСС» у Львівському апеляційному адміністративному суді, такі справи розглядаються значно якісніше та швидше, що сприяє та призведе до скорочення залишків нерозглянутих адміністративних справ у апеляційному порядку.

 

Із загальної кількості розглянутих (80 923) у І півріччі 2013 року справ 78076 (96,5%) – це переглянуті в апеляційному порядку скарги на постанови судів першої інстанції, 2 847 (3,5%) – на ухвали судів першої інстанції.

 

З 76 652 [56 321] справ, у яких закінчено апеляційне провадження за апеляційними скаргами на постанови адміністративних судів, подані апеляційні скарги задоволено у 36 817 [28 466] справах, що у відсотковому відношенні складає 48% [50,5%] справ даного різновиду, в яких закінчено апеляційне провадження. Цей показник свідчить про зменшення кількості винесених адміністративними судами постанов, в яких невірно чи неоднозначно застосовано норми матеріального та процесуального права, однак, у звітному періоді скасовано та змінено близько половини переглянутих постанов судів першої інстанції. Значить, необхідно більш інтенсивно та дієво надавати роз’яснення, методичну допомогу судам нижчого рівня, виробити єдину судову практику щодо вирішення окремих категорій адміністративних справ, проводити навчання суддів щодо вирішення тих чи інших різновидів адміністративних спорів.

Загальна кількість скасованих постанов судів першої інстанції у звітному періоді склала 18 326 [19 673] справ або 23,9% [34,9%]  справ, у яких закінчено апеляційний розгляд щодо постанов судів першої інстанції (76 652 [56 321]).

Упродовж І півріччя 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом змінено 18 491 [8 793] постанова або 24,1[15,6%]  постанов, у яких закінчено апеляційний розгляд.

Причиною зміни судом апеляційної інстанції 99,7% [96,6%] постанов судів першої інстанції є помилкове застосування норм матеріального чи процесуального права відповідно до ч.1 п.1 ст.201 КАС України. Найчисленнішу категорію змінених постанов загальних місцевих судів складають справи зі спорів, пов’язаних з соціальними виплатами.

За підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією постанов окружних адміністративних судів у І півріччі 2013 року найвища якість розгляду справ у Волинського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів, найнижча – у Чернівецького окружного адміністративного суду.

 

Серед категорій переглянутих у звітному періоді постанов судів першої інстанції вагоме місце посідають справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян 73038 [53 581] справ або 95,5% [95,4%] усіх постановлених Львівським апеляційним адміністративним судом рішень у справах, де оскаржуються постанови судів першої інстанції. Відповідно скасовано – 17 365 [18 953] або 23,8% [35,4%] від переглянутих справ даної категорії, 17 157 - з прийняттям нової постанови. Причиною скасування великої кількості постанов зазначеної категорії справ є неправильне застосування судами першої інстанції положень ст. 99 КАС України щодо строку звернення до суду, неврахування при розгляді таких справ рішень Конституційного Суду України та інші порушення судами першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Характерним для звітного періоду є те, що показник змінених справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян суттєво зріс у порівнянні з минулорічним звітним періодом (на 9 687 справ або в 2,1 разу). Примітною також є тенденція коливання маятника переглянутих постанов цієї категорії в сторону перевищення показника змінених постанов над показником скасованих, що відбулась вперше з часу функціонування Львівського апеляційного адміністративного суду. Це свідчить про менш суттєві порушення судами першої інстанції при розгляді справ, пов’язаних із соціальними виплатами. Оскільки зазначена категорія справ є найчисельнішою в структурі переглянутих, необхідна чітка і однозначна правова позиція, стала судова практика, проведення навчань та семінарів для суддів судів усіх рівнів щодо цієї категорії справ.

Аналіз здійснення правосуддя Львівським апеляційним адміністративним судом у І півріччі 2013 року в порівнянні з І півріччям 2012 року виявив наступну тенденцію: найбільша амплітуда співвідношення скасованих до переглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом спостерігається щодо ухвал про закриття провадження у справі (62,3% скасованих до переглянутих ухвал даного різновиду) та щодо ухвал про повернення позовної заяви (60,3% скасованих до переглянутих ухвал даного різновиду)  [у І півріччі 2012 року спостерігалась аналогічна тенденція].

Наведене свідчить про необхідність надання практичної та методичної допомоги адміністративним судам Львівського апеляційного адміністративного округу в частині застосування ст. 108 та ст. 157 КАС України.

При цьому варто зазначити, що, спостерігається тенденція щодо збільшення відсотка скасованих ухвал по відношенню до переглянутих як в загальному по регіону, так і щодо більшості областей, що вказує на зростання відсотка порушень судами першої інстанції норм процесуального права. Так, у Хмельницькій області вказаний показник збільшився з 35,6% у І півріччі 2012 році до 61,5% у І півріччі 2013 року, у Рівненській – з 48,6% до 62,5%, у Закарпатській – з 55,5% до 59,1%, у Львівській – з 44,7% до 46,4%, у Волинській – з 25,1% до 26,4%, у Чернівецькій – з 56,8% до 56,9%.

На відміну від зазначеного, лише у двох областях регіону відбулось незначне зменшення даного показника, а саме: у Івано-Франківській області - з 46,3% в аналогічному періоді минулого року до 43,2% у І півріччі 2013 року, у Тернопільській області – з 51% до 50,7%.

Аналізуючи результати перегляду апеляційним судом ухвал суду першої інстанції, слід відзначити, що упродовж І півріччя 2013 року зросла питома частка скасованих ухвал із постановленням нової ухвали, що свідчить про необхідність проведення навчань та семінарів з суддями судів першої інстанції щодо постановлення некінцевих ухвал суду першої інстанції.

За підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією ухвал окружних адміністративних судів у І півріччі 2013 року найвища якість розгляду справ у Волинського окружного адміністративного суду, найнижча – у Закарпатського окружного адміністративного суду.

 

Упродовж  І півріччя 2013 року на розгляд до апеляційного адміністративного суду надійшло 18 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (далі – заяви) [81], що в 4,5 разу менше, ніж у минулорічному звітному періоді.

У звітному періоді розглянуто 35 заяв, відмовлено у відкритті провадження по 1 заяві та 3 заяви повернуто заявникам, що у сукупності становить 72,2% загальної кількості заяв, які перебували на розгляді [25 заяв розглянуто та 19 заяв повернуто заявнику – всього 43,6% заяв, що перебували на розгляді].

Залишок заяв на кінець І півріччя 2013 року становить 15 заяв або 27,8% загальної кількості заяв, що перебували на розгляді  [57 заяв або 56,4% заяв, що перебували на розгляді]. Підсумки звітного періоду відображають тенденцію до значного скорочення залишків нерозглянутих заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 

У І півріччі 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду як до суду першої інстанції надійшла 1 позовна заява, яка внаслідок порушення правил інстанційної підсудності на підставі п.2 ст.20 КАС України була повернута заявникам.

Станом на кінець звітного періоду залишків нерозглянутих справ та матеріалів позовного провадження не перебуває.

 

Упродовж І півріччя 2013 року Львівським апеляційним адміністративним судом видано 6 виконавчих документів на виконання рішень в адміністративних справах у частині майнових стягнень на суму 1 924 751 грн. [у І півріччі 2012 року – 10 виконавчих документів на суму  799 838 гривень].

 

Інформацію щодо показників здійснення судочинства Львівським апеляційним адміністративним судом та адміністративними судами регіону буде обговорено на нараді по підведенню підсумків роботи за І півріччя 2013 року за участю суддів Львівського апеляційного адміністративного суду.

Адміністративним судам першої інстанції за результатами апеляційного перегляду постановлених ними рішень за даними судової статистики необхідно своєчасно вживати передбачених законом заходів з метою виявлення та усунення помилок у діяльності суддів, систематично вивчати судову практику по окремим категоріям справ, при розгляді справ слід ширше застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, а також практику Європейського суду з прав людини.

Дані судової статистики використовуються для вивчення та узагальнення судової практики по окремим категоріям справ, для підготовки пропозицій при аналізі проектів постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, а також враховуються при плануванні заходів щодо надання методичної допомоги в застосуванні законодавства судами першої інстанції під час розгляду судових справ.

 

         Таким чином, незважаючи на задовільний в цілому рівень загального стану здійснення адміністративного судочинства в регіоні, виникає необхідність вжиття невідкладних заходів для його покращення і приведення у відповідність в окремих областях та конкретних адміністративних судах, що є одним із першочергових напрямків роботи Львівського апеляційного адміністративного суду у ІІ півріччі 2013 року.

 

         Враховуючи зростання загальних показників судової статистики, можна зробити висновок, що адміністративне судочинство Львівським апеляційним адміністративним судом у І півріччі 2013 року здійснено на належному рівні.

 

 

Голова Львівського апеляційного

адміністративного суду                                                              С.І.Богаченко

 

вик. Н.Г.Левко.

тел. (032) 236-75-22.

О Г Л Я Д    Д А Н И Х

про стан здійснення судочинства

Львівським апеляційним адміністративним судом

упродовж І півріччя 2013 року

 

Підставами даного огляду слугують вимоги п.3 ч.1 ст.27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яким до повноважень апеляційних судів віднесені аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики, а також лист Державної судової адміністрації України № 15-3592/13 від 21.06.2013р.

Огляд даних здійснено з урахуванням Методичних рекомендацій щодо проведення аналітичних досліджень з питань судової статистики окружними та апеляційними адміністративними судами, розроблених Управлінням організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів Державної судової адміністрації України, Методичних рекомендацій «Аналіз судової статистики», рекомендованих до друку Вченою радою Академії суддів України (протокол № 3 від 9 червня 2005 року), а також матеріалів круглого столу з питань аналізу судової статистики, який відбувся 26 лютого 2013 року у Вищому адміністративному суді України в межах виконання заходу А13 «Обговорення в рамках круглого столу питань аналізу статистичних даних» Проекту Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні».

Огляд даних проведено з метою вивчення стану роботи Львівського апеляційного адміністративного суду по здійсненню судочинства у І півріччі 2013 року.

 

         Огляд даних здійснено на підставі офіційних статистичних даних звіту Львівського апеляційного адміністративного суду про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах за І півріччя 2012 року, за І півріччя 2013 року форми № 22-а, статистичних даних звіту Львівського апеляційного адміністративного суду про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства за І півріччя 2012 року, за І півріччя 2013 року форми № 2-а, форми яких затверджені наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006р. № 55.

 

Порівняння показників проведено за результатами роботи Львівського апеляційного адміністративного суду за І півріччя 2012 року та за І півріччя 2013 року. Аналіз загальних показників здійснення судочинства досліджено за весь час діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду.

 

В даному огляді за допомогою таблиць, діаграм та гістограм наглядно відображено показники здійснення судочинства Львівського апеляційного адміністративного суду, порівняльний аналіз показників в розрізі областей, підстав та категорій адміністративних справ.

 

1.     Загальні показники розгляду справ і матеріалів за апеляційними скаргами.

 

Упродовж І півріччя 2013 року спостерігається тенденція до стрімкого падіння показника надходження апеляційних скарг на розгляд Львівського апеляційного адміністративного суду. Така динаміка наглядно відображена на гістограмі 1.

Гістограма 1

Показники кількості апеляційних скарг, які надійшли та перебавали на розгляді, у Львівському апеляційному адміністративному суді

упродовж І півріччя 2007-2013 років

         З наведених даних видно, що зменшення надходження апеляційних скарг спостерігалось також у І півріччі 2010 року, коли перегляд в апеляційному порядку рішень, винесених судами першої інстанції у справах щодо спорів фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрцездатним громадянам, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг (далі - справи, пов’язані з соціальними виплатами), здійснювався апеляційними судами областей в порядку цивільного судочинства.

         Поряд з цим, відбувається суттєве зменшення кількості звернень до суду в цій категорії справ.

         Таким чином, упродовж І півріччя 2013 року до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 9 409 справ за апеляційними скаргами проти 119 506 справ у аналогічному періоді минулого року, тобто у 12,7 разу менше.

         З урахуванням залишку нерозглянутих в апеляційному порядку справ і матеріалів на початок звітного періоду, на розгляді Львівського апеляційного адміністративного суду перебувало 197 091 справа за апеляційними скаргами, що в 1,3 разу менше, ніж у І півріччі 2012 року [261 460 справ].       [1]

При аналізі показників навантаження як надходження справ за апеляційними скаргами, так і кількості справ, які перебували на розгляді Львівського апеляційного адміністративного суду, доцільно враховувати не лише щомісячне навантаження на одного штатного суддю, а й об’єктивні показники навантаження на одного фактично працюючого суддю.

Як видно з таблиці 1 зазначені показники суттєво відрязняються.

Таблиця 1

 

Щомісячне навантаження щодо надходження апеляційних скарг та тих, які перебували на розгляді, на суддю Львівського апеляційного адміністративного суду упродовж І півріччя 2007-2013 років

Період/ навантаження на одного суддю

Надходження апеляційних скарг,       з них

Перебувало апеляційних скарг,         з них

Динаміка навантаження на одного штатного суддю (гр.3-гр.1)

Динаміка навантаження на одного працюючого суддю (гр.4-гр.2)

на одного суддю по штату

на одного працюючого суддю

на одного суддю по штату

на одного працюючого суддю

А

1

2

3

4

5

6

І півріччя 2007

5

31

5

31

0

0

І півріччя 2008

16

93

25

143

9

50

І півріччя 2009

83

315

107

408

24

93

І півріччя 2010

84

244

333

967

249

723

І півріччя 2011

148

348

355

833

207

485

І півріччя 2012

356

658

779

1 441

423

783

І півріччя 2013

28

41

587

853

559

812

               

 

Враховуючи те, що станом на кінець звітного періоду із 61 штатної одиниці, суддівський корпус налічує 42 судді, у середньому на одного суддю-доповідача припадає у І півріччі 2013 року – 41 адміністративна справа на місяць, у І півріччі 2012 року – 658 справ, що надійшли на розгляд. Однак, з урахуванням залишку на початок періоду, навантаження на працюючого суддю значно зростає і складає 1 441 та 853 справи відповідно (з даних таблиці 1). За рахунок значного зменшення надходження адміністративних справ, щомісячне навантаження на одного працюючого суддю справ, які перебували на розгляді, зменшилось в 1,7 разу у порівнюваних періодах.

Напрацювання сталої судової практики розгляду окремих категорій справ, збільшення кількості суддів у Львівському апеляційному адміністративному суді, доукомплектування працівників апарату суду, дозволило забезпечити розгляд 41% справ за апеляційними скаргами, що перебували у Львівському апеляційному адміністративному суді упродовж І півріччя 2013 року. В аналогічному періоді минулого року цей показник становив 23%. З часу функціонування суду цей показник є найвищим. Наглядно це явище відображено на гістограмі 2.

Упродовж І півріччя 2013 року розглянуто  80 923 справи або 41,1% загальної кількості справ (197 091), що перебували на розгляді. У аналогічному періоді минулого року такий кількісний показник становив 60 488 справ або 23,1% (261 460). Таким чином, даний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на чверть, що у абсолютному співвідношенні складає 20 435 справ.

Гістограма 2

Показники розгляду справ за апеляційними скаргами

Львівським апеляційним адміністративним судом

упродовж І півріччя 2007-2013 років

 

 

 

Визначальною тенденцією діяльності Львівського апеляційного адміністративного суду є невпинне зростання щомісячного навантаження розглянутих адміністративних справ за апеляційними скаргами працюючим суддею, про що свідчить гістограма 3.

Так, у звітному періоді працюючим суддею (з розрахунку 42 суддів) розглянуто  350 адміністративних справ в місяць проти 333 (з розрахунку 33 суддів) – у І півріччі 2012 року.

Зростання показника розглянутих справ на одного суддю Львівського апеляційного адміністративного суду зумовлено, насамперед, створенням максимально можливих комфортних умов праці для суддів та працівників апарату суду в умовах систематичного недофінансування, постійний та дієвий контроль зі сторони керівництва суду за процесом здійснення судочинства, підвищенням кваліфікації суддів та працівників апарату суду, швидким налаштуванням комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» (далі – КП «ДСС») після зміни її версій, удосконалення шаблонів процесуальних документів, вироблення спільних правових позицій суддями ЛААС в якості реагування на зміни чинного законодавства та систематичне обговорення проблемних питань щодо його застосування, врахування в роботі інформаційних листів, узагальнень Вищого адміністративного суду України, Верховного суду України, допомога новоприйнятим суддям та працівникам  апарату суду.

 

Гістограма 3

Щомісячне навантаження щодо розгляду справ за апеляційними скаргами на суддю Львівського апеляційного адміністративного суду

упродовж І півріччя 2007-2013 років